Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

DANH MỤC DỰ ÁN- MUA SẮM - SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG

Công khai ngân sách nhà nước
Công khai dự toán NSNN năm 2024
Công khai ngân sách nhà nước
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2023
QĐ phân khai kế hoạch mua sắm tài sản năm 2023
Kế hoạch mua sắm tài sản công
Phân khai kế hoạch mua sắm tài sản công
Công khai ngân sách nhà nước
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Kho bạc Nhà nước Quảng Nam

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn