Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Liên kết

Hoạt động tuyên giáo

 
Quán triệt và tổ chức thực hiện kết luận số 76,77-KL/TW của Bộ Chính Trị (Trong tháng 6 & 7)
- Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; - Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong
“ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020), do Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và Hội Cựu thanh niên xung phong Quảng Nam biên soạn, phát hành.
Quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng
Đảng ủy KBNN Quảng Nam yêu cầu các chi bộ thuộc và trực thuộc : 1.Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nội dung các văn bản kèm theo bằng hình thức phù hợp như sinh hoạt chi bộ, chính quyền, đoàn thể... 2.Căn cứ nội dung các văn bản, tùy theo tình hình thực tiễn trên các lĩnh vực liên quan của đơn vị Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo yêu cầu, định hướng, nhiệm vụ , giải pháp của các văn bản trên. Định kỳ vào ngày 19 hàng tháng báo...
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12
(TG) - Sáng ngày 27/5/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tại 968 điểm cầu trong cả nước.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn