Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Liên kết

Hoạt động tuyên giáo

 
12
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 2, tin tức 1 đến 10 trong 11 tin tức.
Hướng dẫn nội dung và hình thức tuyên truyền quý 01,02 năm 2021
Đảng ủy KBNN Quảng Nam sao gởi hướng dẫn nội dung và hình thức tuyên truyền quý 01,02 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan.
V/v tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng (Công văn số 10/TGĐUK)
Thực hiện Kế hoạch số 326-KH/TU, ngày 19/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của...
Tuyên truyền chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
V/v đẩy mạnh phong trào thi đua và tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tam thành công và Ngày Quốc khách 2/9
Ban Tuyên giáo Đảng ủy KBNN Quảng Nam sao gởi Công văn số 1266-CV/BTGTU ngày 26/8/2020 đến các Chi bộ thuộc và trực thuộc KBNN Quảng Nam để tổ chức tuyên truyền
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Về việc tuyên truyền, thực hiện nghị quyết
Triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch số 319-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý 3,4/2020
Đảng ủy KBNN Quảng Nam sao gởi: Công văn hướng dẫn nội dung & hình thức tuyên truyền Q3,4/2020;Công văn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX;Công Văn Quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí Thư
Quán triệt và tổ chức thực hiện kết luận số 76,77-KL/TW của Bộ Chính Trị (Trong tháng 6 & 7)
- Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; - Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong
“ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020), do Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và Hội Cựu thanh niên xung phong Quảng Nam biên soạn, phát hành.
Quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng
Đảng ủy KBNN Quảng Nam yêu cầu các chi bộ thuộc và trực thuộc : 1.Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nội dung các văn bản kèm theo bằng hình thức phù hợp như sinh hoạt chi bộ, chính quyền, đoàn thể... 2.Căn cứ nội dung các văn bản, tùy theo tình hình thực tiễn trên các lĩnh vực liên quan của đơn vị Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo yêu cầu, định hướng, nhiệm vụ , giải pháp của các văn bản trên. Định kỳ vào ngày 19 hàng tháng báo...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn