Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Tin tức sự kiện

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 21, tin tức 1 đến 10 trong 206 tin tức.
NỘI QUI TIẾP CÔNG DÂN
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Kho bạc Nhà nước Quảng Nam
KBNN đã ban hành Bộ Quy tắt ứng xử của công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc
Vừa qua, KBNN đã ban hành Bộ Quy tắt ứng xử của công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 2594/QĐ-KBNN, ngày 07/6/2022.
CÁN BỘ CÔNG CHỨC KBNN ĐẠI LỘC HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022
Thực hiện theo Công văn số 526/KHTC-QT ngày 06/5/2022 của Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính về việc triển khai “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 và công văn 2169/KBNN-TVQT ngày 12/5/2022 Về việc triển khai “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 của Kho bạc Nhà nước.
CÔNG ĐOÀN KBNN PHÚ NINH TỔ CHỨC NGÀY 01/6 CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI
Trong muôn vàn tình thân yêu của Bác Hồ dành cho nhân dân, có một tình yêu lớn dành cho thiếu niên, nhi đồng. Những tình cảm gần gũi thân thương, nồng ấm và những lời dạy mà sinh thời Người dành cho thiếu niên, nhi đồng đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và của thế hệ trẻ nước ta.
Đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kho bạc Nhà nước Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/ĐTN, ngày 22/10/2021 của Ban Thường Vụ (BTV) Đoàn khối các cơ quan về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; và Kế hoạch số: 06/KH-ĐTN, ngày 22/04/2022 về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2022 Chi đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...
Triển khai thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, giảm dần tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán, đặc biệt trong lĩnh vực công, hành chính công, phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử. Đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của ngươi dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt. Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC - MỘT BỘ PHẬN QUAN TRỌNG TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2030
Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2025, Kho bạc Nhà nước vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng Kho bạc số; cơ bản toàn bộ các giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo phương thức điện tử (trừ các giao dịch thuộc phạm vi bí mật nhà nước)
Đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam đã tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2022
Được sự cho phép của Đảng ủy và Ban giám đốc KBNN Quảng Nam, sáng ngày 26/3/2022 Đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam đã tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2022 nhằm Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931-26/3/2021). Tham dự các hoạt động của Đoàn Thanh niên có đồng chí Nguyễn Thị Minh Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Quảng Nam.
Triển khai thực hiện Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Vừa qua Kho bạc Nhà nước đã ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 890/QĐ-KBNN. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2022 (ngày ký ban hành) thay thế các Quyết định đã được KBNN ban hành trước đây, như: Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; các Quyết định sửa...
KBNN tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh “số hóa” trong hoạt động nghiệp vụ
Năm 2022, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hệ thống KBNN là Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 đặt nền móng cho việc hình thành Kho bạc số vào năm 2030. Theo đó, hệ thống KBNN tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn