Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Tin tức sự kiện

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 16, tin tức 1 đến 10 trong 160 tin tức.
KBNN Quảng Nam thực hiện chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Thực hiện chỉ đạo của KBNN tại Công văn 2451/KBNN-VP ngày 21/5/2021 về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trong tháng 6 năm 2021 KBNN Quảng Nam đã triển khai hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỪ ỨNG DỤNG TCVN ISO 9001:2015
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất trong hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp từ TCVN ISO 9001-2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc.
Công chức KBNN Quảng Nam tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021
Hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động nhân đạo được tổ chức thường xuyên hàng năm của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam và luôn được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KBNN Quảng Nam nhiệt tình hưởng ứng.
Sự cần thiết sử dụng ứng dụng Cảnh báo rủi ro đối với các Chủ tài khoản có tài khoản giao dịch tại KBNN
Trong hơn 01 năm qua, cùng với các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN, Kho bạc Nhà nước Phú Ninh đã triển khai thành công Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước (DVCTT KBNN) cấp độ 4 đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (SDNSNN) trên địa bàn huyện Phú Ninh, đến nay 100% các đơn vị SDNSNN trên địa bàn huyện đều thực hiện giao dịch bằng DVCTT với KBNN huyện. Việc triển khai DVCTT đã đem lại cho đơn vị SDNSNN một phương thức giao dịch mới và phương thức thanh toán điện tử tiên tiến dựa trên...
KBNN QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Ngày 14/7/2021, KBNN Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc; đại diện Cấp ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Giám đốc KBNN cấp huyện trực thuộc; Lãnh đạo và một số chuyên viên các phòng thuộc cơ quan KBNN tỉnh.
Chi bộ Kế toán Nhà nước tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
Chiều ngày 15/6/2021, Chi bộ Kế toán Nhà nước đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Diệu Hương theo Quyết định số 144- QĐ/ĐUK ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Đảng Ủy Khối các Cơ quan. Đây là đảng viên thứ 2 được kết nạp trong nhiệm kỳ 2020-2023.
Tham gia dịch vụ công trực tuyến – Hiệu quả, nhiều lợi ích
Có thể nói, sau hơn một năm triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) với Kho bạc Nhà nước (đối với KBNN Thăng Bình kể từ tháng 5/2020) đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước, chủ đầu tư; đáp ứng yêu cầu cải cách, giảm bớt thủ tục hành chính, góp phần quản lý Quỹ Ngân sách Nhà nước minh bạch, hiệu quả, an toàn.
TỈNH QUẢNG NAM QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021
Đầu tư công là yếu tố phát huy và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nền kinh tế, làm tăng trưởng GDP hàng năm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị và các Bộ, ngành liên quan; nhất là các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư công có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn vay, vốn viện trợ và vốn ngoài nước.
Thông báo về việc tuyển dụng công chức KBNN năm 2021
Báo cáo số liệu hoạt động thu-chi NSNN, giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2021
Kết quả thu, chi NSNN và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, CTMT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến 31/5/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn