Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Tin tức sự kiện

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 9, tin tức 1 đến 10 trong 85 tin tức.
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC KBNN PHƯỚC SƠN
Thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2020 của KBNN Quảng Nam, sáng ngày 25/6/2020, tại Kho bạc Nhà nước Phước Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Sơn.
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC KBNN QUẾ SƠN
Thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2020 của KBNN Quảng Nam, sáng ngày 23/6/2020, tại Kho bạc Nhà nước Quế Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quế Sơn.
THỰC HIỆN CÔNG KHAI, MINH BẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 39/2019/QH14
Hướng đến một nền Tài chính Quốc gia “công khai, minh bạch và hiệu quả” là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ngày 13/06/2019 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
KHO BẠC NHÀ NƯỚC THĂNG BÌNH VỚI VIỆC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NSNN
Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong quý II năm 2020, KBNN Thăng Bình đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn.
Kết quả triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN tại KBNN Phú Ninh
Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử; năm 2020, hệ thống KBNN đặt ra mục tiêu là triển khai DVCTT đến 100% các đơn vị sử dụng NSNN từng bước đưa các hoạt động nghiệp vụ KBNN thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, hình thành kho bạc điện tử. Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác năm 2020 của hệ thống KBNN Quảng Nam với mục tiêu triển khai thực hiện DVC-TT đạt 100% vào cuối năm 2020, KBNN Phú Ninh đã xây dựng Kế hoạch triển...
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KBNN QUẢNG NAM TRAO TẶNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG CHO XÃ KẾT NGHĨA TRÀ DON, HUYỆN NAM TRÀ MY
Công tác kết nghĩa, giúp đỡ xã miền núi đặc biệt khó khăn là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, bình đẳng dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị đồng bằng và các xã miền núi, từng bước xóa đi khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Đồng thời, qua đó thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số khắc phục những tập tục lạc hậu, chăm lo phát triển sản xuất để từng bước xóa đói, giảm nghèo, vươn...
ĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh do vi rút Corona gây ra ngày càng phức tạp và khó lường, song Đảng bộ KBNN Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội tại 22 Chi bộ trực thuộc và thực hiện các bước chuẩn bị Đại hội Đảng bộ theo quy định. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam,...
KBNN NAM TRÀ MY TẬP HUẤN DỊCH VỤ CÔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ QUA KBNN CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NSNN THEO HÌNH THỨC PHÂN TÁN
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước(KBNN); Nghị định 11/2020-NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.
KBNN Phước Sơn triển khai có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn
Thực hiện Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Công văn số 4571/UBND-KTTH, ngày 06 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam “V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước (KBNN)”. Cùng các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của KBNN cấp trên về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến của KBNN theo lộ trình.
KBNN NÚI THÀNH CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG, ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19
Tình hình dịch Covid-19 trên Thế giới và Việt Nam diển biến hết sức phức tạm, hiện nay đang là cao điểm của dịch bênh Covid-19.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn