Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Đường dây nóng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA HỆ THỐNG KBNN

Kho bạc Nhà nước (KBNN) - Bộ Tài chính tổ chức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng đối với những hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, làm chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong thực thi công vụ của công chức, viên chức KBNN các cấp.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thông tin phản ánh qua đường dây nóng của hệ thống KBNN theo số điện thoại và hộp thư điện tử dưới đây:

1. Đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh chung cho cả hệ thống KBNN.

- Số điện thoại: 024.62764300 - số máy lẻ 88667

- Địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynongKBNN@vst.gov.vn

2. Đường dây nóng của KBNN Quảng Nam để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến KBNN Quảng Nam và các KBNN cấp huyện trực thuộc.

- Số điện thoại: 0235.3812538

- Địa chỉ hộp thư điện tử: ddnkbnnquangnam@vst.gov.vn

Lưu ý:

- Thông tin cung cấp qua đường dây nóng phải là ngôn ngữ tiếng Việt.

- Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng là trong giờ hành chính.

- Thực hiện tiếp nhận qua đường dây nóng đối với các thông tin phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, làm chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong thực thi công vụ của công chức, viên chức KBNN các cấp.

- Không tiếp nhận, xử lý đối với các thông tin phản ánh mà đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp không rõ ràng, không thể xác định được nội dung vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra và tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật về xử lý đơn thư, người cung cấp thông tin được hướng dẫn để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng hình thức, quy trình, thủ tục nhằm đảm bảo điều kiện thụ lý đơn theo quy định của pháp luật về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn