Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

KBNN Quảng Nam Tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 07/01/2022, KBNN Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Tham dự...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC NĂM 2022
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Ngày 15/12/2021, KBNN Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị...
KBNN ĐIỆN BÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
Ngày 04 tháng 01 năm 2022 KBNN Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định số 283/QĐ-KBQN ngày 17/12/2021 của Giám đốc KBNN Quảng Nam về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn