Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong quý I năm 2021 đạt khá và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế
Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Nam đã vận dụng linh hoạt ”mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, do đó trong quý I/2021, tình hình kinh tế đã có dấu hiệu phục...
NÊU CAO Ý THỨC PHÒNG NGỪA ĐỂ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Quản lý quỹ ngân sách nhà nước là quá trình tác động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến quỹ ngân sách nhà nước, nhằm làm cho quỹ ngân sách nhà nước được hình thành và sử dụng đúng quy định của...
KBNN Đại Lộc hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Để đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ an toàn cho cán bộ công chức, người lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm có hại, đồng thời tạo...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn