Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

KBNN Quảng Nam thực hiện chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Thực hiện chỉ đạo của KBNN tại Công văn 2451/KBNN-VP ngày 21/5/2021 về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trong tháng...
Công chức KBNN Quảng Nam tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021
Hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động nhân đạo được tổ chức thường xuyên hàng năm của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam và luôn được toàn thể cán bộ, công chức,...
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỪ ỨNG DỤNG TCVN ISO 9001:2015
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất trong hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp từ TCVN ISO 9001-2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn