Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KBNN QUẢNG NAM TRAO TẶNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG CHO XÃ KẾT NGHĨA TRÀ DON, HUYỆN NAM TRÀ MY
Công tác kết nghĩa, giúp đỡ xã miền núi đặc biệt khó khăn là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, bình đẳng dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn...
ĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Mặc dù trong điều kiện...
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC KBNN PHƯỚC SƠN
Thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2020 của KBNN Quảng Nam, sáng ngày 25/6/2020, tại Kho bạc Nhà nước Phước Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Kho...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn