Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông báo

Văn bản mới

Hoạt động nghiệp vụ

Thông báo


Liên kết

CÁN BỘ CÔNG CHỨC KBNN ĐẠI LỘC HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM...
Thực hiện theo Công văn số 526/KHTC-QT ngày 06/5/2022 của Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính về việc triển khai “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 và công văn 2169/KBNN-TVQT ngày 12/5/2022...

Thông tin thu chi NSNN


Kho bạc nhà nước Quảng Nam với công dân

Khảo sát khách hàng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn