Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông báo

Hoạt động nghiệp vụ

Thông báo


Liên kết

KBNN ĐIỆN BÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC...
Ngày 04 tháng 01 năm 2022 KBNN Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định số 283/QĐ-KBQN ngày 17/12/2021 của Giám đốc KBNN Quảng Nam về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối...

Thông tin thu chi NSNN


Kho bạc nhà nước Quảng Nam với công dân

Khảo sát khách hàng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn