Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Tin tức từ cơ sở

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 5, tin tức 1 đến 10 trong 42 tin tức.
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC KBNN PHƯỚC SƠN
Thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2020 của KBNN Quảng Nam, sáng ngày 25/6/2020, tại Kho bạc Nhà nước Phước Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Sơn.
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC KBNN QUẾ SƠN
Thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2020 của KBNN Quảng Nam, sáng ngày 23/6/2020, tại Kho bạc Nhà nước Quế Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quế Sơn.
THỰC HIỆN CÔNG KHAI, MINH BẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 39/2019/QH14
Hướng đến một nền Tài chính Quốc gia “công khai, minh bạch và hiệu quả” là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ngày 13/06/2019 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
KHO BẠC NHÀ NƯỚC THĂNG BÌNH VỚI VIỆC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NSNN
Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong quý II năm 2020, KBNN Thăng Bình đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn.
Kết quả triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN tại KBNN Phú Ninh
Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử; năm 2020, hệ thống KBNN đặt ra mục tiêu là triển khai DVCTT đến 100% các đơn vị sử dụng NSNN từng bước đưa các hoạt động nghiệp vụ KBNN thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, hình thành kho bạc điện tử. Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác năm 2020 của hệ thống KBNN Quảng Nam với mục tiêu triển khai thực hiện DVC-TT đạt 100% vào cuối năm 2020, KBNN Phú Ninh đã xây dựng Kế hoạch triển...
KBNN NAM TRÀ MY TẬP HUẤN DỊCH VỤ CÔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ QUA KBNN CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NSNN THEO HÌNH THỨC PHÂN TÁN
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước(KBNN); Nghị định 11/2020-NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.
KBNN Phước Sơn triển khai có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn
Thực hiện Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Công văn số 4571/UBND-KTTH, ngày 06 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam “V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước (KBNN)”. Cùng các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của KBNN cấp trên về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến của KBNN theo lộ trình.
KBNN NÚI THÀNH CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG, ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19
Tình hình dịch Covid-19 trên Thế giới và Việt Nam diển biến hết sức phức tạm, hiện nay đang là cao điểm của dịch bênh Covid-19.
TUỔI TRẺ KHO BẠC ĐIỆN BÀN CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh trên toàn thế giới, thực hiện công điện 02/CĐ-KBNN ngày 09/03/2020 của Kho Bạc Nhà nước, thông báo 1074/TB-KBQN ngày 11/03/2020 của Kho Bạc Nhà Nước Quảng Nam về thông báo kết luận chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn viên KBNN Hội An- Chi đoàn 2 đã phát động tuyên truyền chống dịch Covid-19
Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn