Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Kho bạc nhà nước Quảng Nam
Ban giám đốc
Trần Phước Tào
(Giám đốc)
Email: Taotp@vst.gov.vn
Đt: 0235.3851661 - 0905.232398
Phạm Văn Phong

(Phó Giám đốc)
Email: Phongpv@vst.gov.vn
Đt: 0235.3852206 - 0982.256904


Nguyễn Thị Minh Sỹ
 
(Phó Giám đốc)
Email: Syntm@vst.gov.vn
Đt: 0235.3852207 - 0979.714700

Các phòng ban, đơn vị trực thuộc

Phòng Kế toán Nhà nước

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Ngọc DươngTrưởng Phòng 02353813222 0914302202
Duongnn@vst.gov.vn
2Bùi Thi Thu HồngPhó Trưởng phòng 0235-3852370 0963007008
hongbtt@vst.gov.vn
Phòng Kiểm soát chi

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Trần Hữu PhươngTrưởng Phòng 02353810350 0986642830
Phuongth@vst.gov.vn
2Phạm Thanh TùngPhó Trưởng phòng 02353813679 0905173687
Tungpt@vst.gov.vn
3Đỗ Tuấn LinhPhó Trưởng phòng 02353813679 0905880202
Linhdt@vst.gov.vn
Phòng Tài vụ

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Trương Công ĐiệnTrưởng Phòng 02353704359 0916153207
Dientc@vst.gov.vn
2Bùi Thị Mỹ TâmPhó Trưởng phòng 02353852346 0905278008
Tambtm@vst.gov.vn
Phòng Thanh tra - Kiểm tra

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Đình TưTrưởng Phòng 02353852349 0905023575
tund@vst.gov.vn
2Lê Thị Thu ThủyPhó Trưởng phòng 02353852696 0905741511
thuyltt@vst.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Lê Ngô Trọng TâmTrưởng Phòng 02353813668 0905137356
tamlnt@vst.gov.vn
2Ngô Thị Xuân DiệpPhó Trưởng phòng 02353852210 0913538932
diepntx@vst.gov.vn
Phòng Tin học

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Lê Viết MinhHoàngTrưởng Phòng 0235-38812538 0913446660
hoanglvm@vst.gov.vn
2Nguyễn Vũ LinhBí Thư đoàn thanh niên 02353881538 0913080747
linhnv@vst.gov.vn
Văn phòng

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Trần Hữu BiênChánh Văn phòng 02353852213 0905189272
bienth@vst.gov.vn
2Lê Tấn AnPhó Chánh Văn phòng 02353813558 0945959585
anlt02@vst.gov.vn
3Hồ Tùng ThuậtPhó Chánh Văn phòng 02353852460 0914065456
thuatht@vst.gov.vn
KBNN Tam Kỳ

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Phạm Hữu CầnGiám đốc 02353813246 0905343556
canph@vst.gov.vn
2Ung Thị KimPhó Giám đốc 02353813250 0905403319
kimut@vst.gov.vn
KBNN Phú Ninh

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Phan Văn ÁnhPhó Giám đốc phụ trách 02353890931 0914076427
anhpv@vst.gov.vn
2Nguyễn Hoàng ÁiPhó Giám đốc 02353246756 0905071976
ainh@vst.gov.vn
KBNN Núi Thành

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Mai Văn ÁnhGiám đốc 02353871245 0906543449
anhmv@vst.gov.vn
2Võ AnPhó Giám đốc 02353871246 0914153275
anvv@vst.gov.vn
KBNN Thăng Bình

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Phạm PhùngGiám đốc 02353674307 0913465626
phungpv@vst.gov.vn
2Nguyễn LânPhó Giám đốc 02353674640 0982371175
lann@vst.gov.vn
KBNN Duy Xuyên

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Công BéGiám đốc 02353205206 0905432727
benc@vst.gov.vn
2Nguyễn Quang HùngPhó Giám đốc 02353776285 0914035459
hungnq@vst.gov.vn
KBNN Điện Bàn

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Ngô Quốc HuyPhó Giám đốc phụ trách 02353867253 0986695070
huynq@vst.gov.vn
2Trần Hoàng KhánhPhó Giám đốc 02353758762 0988620775
khanhth@vst.gov.vn
KBNN Hội An

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Phạm HùngDũngGiám đốc 02353861656 0905758505
dungph@vst.gov.vn
2Phan HùngPhó Giám đốc 02353914575 0983367205
hungp@vst.gov.vn
KBNN Đại Lộc

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Đoàn ĐáGiám đốc 02353865338 01684654991
dadv@vst.gov.vn
2Lê Tấn MạnhPhó Giám đốc 02353864187 0905201057
manhlt@vst.gov.vn
KBNN Quế Sơn

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Đình TiếnGiám đốc 02353885114 0914180001
tiennd@vst.gov.vn
2Trần Đình ViễnPhó Giám đốc 02353885213 0978436430
vientd@vst.gov.vn
KBNN Nông Sơn

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Hữu PhươngP.Giám đốc phụ trách 02353505719 0905002010
phuongnh@vst.gov.vn
2Đõ Văn ChínPhó Giám đốc 02353505888 0905660154
chindv@vst.gov.vn
KBNN Hiệp Đức

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Dương Thị HằngGiám đốc 02353883222 0983298361
hangdt@vst.gov.vn
2Nguyễn Cảnh HảiPhó Giám đốc 02353883222 02353603131
hainc@vst.gov.vn
KBNN Phước Sơn

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Ngô Thị Thu HàGiám đốc 02353606341 0903557569
hantt@vst.gov.vn
2Hồ Văn TrungPhó Giám đốc 02353681078 0905530396
trunghv@vst.gov.vn
KBNN Nam Giang

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Quang HoànGiám đốc 02353792456 0983840736
2Nguyễn Quang LựcPhó Giám đốc 02353792345 0905156229
lucnq@vst.gov.vn
KBNN Đông Giang

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Lê Hồ Thanh TâmGiám đốc 02353898229 0905233334
tamlht@vst.gov.vn
2Đặng Châu XíchPhó Giám đốc 02353898097 0905324685
xichdc@vst.gov.vn
KBNN Tây Giang

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Lê KiệtGiám đốc 02353796479 0903580045
kietl@vst.gov.vn
2Ngô Minh YếnPhó Giám đốc 02353796480 0914024461
yennm@vst.gov.vn
KBNN Tiên Phước

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Trương Văn KiênGiám đốc 02353884293 0982063958
kientv@vst.gov.vn
2Nguyễn Xuân HòaPhó Giám đốc 02353894163 0982897506
hoanx@vst.gov.vn
KBNN Bắc Trà My

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Dương Tú PhongGiám đốc 02353882256 0905220510
phongdt@vst.gov.vn
2Dương Duy MĩnhPhó Giám đốc 02353882221 0905289278
minhdd@vst.gov.vn
KBNN Nam Trà My

STTẢnhHọ tênChức vụĐT cơ quanDi động / Email
1Nguyễn Quốc TùngGiám đốc 02353880526 0903545707
tungnq@vst.gov.vn
2Đặng Đình DươngPhó Giám đốc 02353880034 0982507682
duongdd@vst.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn