Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng

 
Đảng bộ KBNN Quảng Nam hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 19/4/2022 về việc Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, đến ngày 31/8/2022 Đảng ủy KBNN Quảng Nam đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc.
ĐẠI HỘI CHI BỘ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2025
Vào lúc 14h ngày 17/8/2022, Chi bộ Kế toán Nhà nước (KTNN) đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày19/4/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025.
CHI BỘ THANH TRA – KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025.
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày/ 19/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 329-KH/ĐU, ngày 27/5/2022 của Đảng ủy KBNN Quảng Nam về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy KBNN Quảng Nam, nhiệm kỳ 2022-2025;
Chi bộ Tài vụ - Quản trị trực thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Thực hiện Quyết định số 229-QĐ/ĐUK ngày 29/10/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, vào lúc 14h00 ngày 16/11/2021, Chi bộ Tài vụ - Quản trị trực thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Ngọc Viên, chuyên viên Tin học phòng Tài vụ Quản trị.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn