Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Giải ngân các nguồn vốn đầu tư

TỈNH QUẢNG NAM QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021
Đầu tư công là yếu tố phát huy và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nền kinh tế, làm tăng trưởng GDP hàng năm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị và các Bộ, ngành liên quan; nhất là các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư công có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn vay, vốn viện trợ và vốn ngoài nước.
CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ
Thực hiện Thông tư số 85/2017/TT-BTC Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo niên độ ngân sách hằng năm. KBNN Quảng Nam đã thực hiện tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB trên toàn tỉnh năm 2020 được đảm bảo chính xác, trung thực và đầy đủ các thông tin về tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn NSNN theo đúng quy định về nội dung, nguyên tắc, số liệu cập nhất đến từng chủ đầu tư, đảm bảo sự chính xác trên hệ thống Tabmis và thời hạn quy định...
NỢ TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ QUÁ THỜI HẠN QUY ĐỊNH - CÁC GIẢI PHÁP THU HỒI
Trong công tác kiểm soát cấp phát giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) song song với nhiệm vụ thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, thì nhiệm vụ quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả của việc sử dụng vốn đúng mục đích, tránh thất thoát lãng phí vốn là một nội dung hết sức quan trọng; Không có sự giám sát chặt chẽ, tính chịu trách nhiệm của các chủ thể...
Phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB, CTMT năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt tỉ lệ trên mức bình quân chung cả nước.
Tại Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 vào ngày 19/7/2019, KBNN Quảng Nam báo cáo đánh giá:
Tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB, CTMT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những tháng đầu năm 2019
Tính đến cuối tháng 4 năm 2019, KBNN Quảng Nam đã thực hiện giải ngân 775 tỉ đồng các nguồn vốn đầu tư XDCB, CTMT, đạt 14,16% kế hoạch vốn năm 2019 (bao gồm cả vốn năm 2018 chuyển sang theo chế độ qui định). Trong đó, vốn thuộc các Dự án của Bộ, ngành Trung ương quản lý giải ngân 16 tỉ đồng, đạt 7,01%; vốn thuộc các Dự án của Địa phương quản lý giải ngân 756 tỉ đồng, đạt 14,43%; vốn ứng trước giải ngân 3,2 tỉ đồng, đạt 73,31%.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn