Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Giải ngân các nguồn vốn đầu tư

Phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB, CTMT năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt tỉ lệ trên mức bình quân chung cả nước.
Tại Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 vào ngày 19/7/2019, KBNN Quảng Nam báo cáo đánh giá:
Tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB, CTMT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những tháng đầu năm 2019
Tính đến cuối tháng 4 năm 2019, KBNN Quảng Nam đã thực hiện giải ngân 775 tỉ đồng các nguồn vốn đầu tư XDCB, CTMT, đạt 14,16% kế hoạch vốn năm 2019 (bao gồm cả vốn năm 2018 chuyển sang theo chế độ qui định). Trong đó, vốn thuộc các Dự án của Bộ, ngành Trung ương quản lý giải ngân 16 tỉ đồng, đạt 7,01%; vốn thuộc các Dự án của Địa phương quản lý giải ngân 756 tỉ đồng, đạt 14,43%; vốn ứng trước giải ngân 3,2 tỉ đồng, đạt 73,31%.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn