Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Lĩnh vực khác

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
20/2023/QH15 22/06/2023 Luật Giao dịch điện tử
22/2023/QH15 23/06/2022 Luật Đấu thầu
54/2023/TT-BTC 15/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính
5011/TB-KBNN 06/09/2023 Thông báo về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
146/QĐ-KBQN 30/06/2023 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của KBNN Quảng Nam
11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
12/2022/TT-BNV 30/12/2022 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí ...
TB/KBQN 01/08/2022 Thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng của hệ thống KBNN để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
67/2020/QH14 13/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
44/2019/QH14 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật An toàn thực phẩm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn