Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Kế toán thanh toán

Công tác triển khai lập Báo cáo tài chính Nhà nước tại KBNN Quảng Nam
Năm 2019 là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước thực hiện lập Báo cáo tài chính nhà nước 2018 theo quy định của Luật Kế toán 2015 và hướng dẫn tại Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ với mục đích cung cấp đầy đủ, toàn diện thông tin về tình hình tài chính và ngân sách nhà nước (NSNN) nhằm giúp Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức quốc tế đánh giá hiệu quả chi tiêu công; kiểm tra giám sát hoạt động tài chính nhà nước cũng như đánh giá năng lực sự tín nhiệm của nền tài chính quốc gia.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn