Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Quản lý thu chi ngân sách nhà nước

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, giao dịch điện tử là nhu cầu tất yếu ở các lĩnh vực trong đời sống xã hội; nhất là trong lĩnh vực quản lý Tiền tệ và Tài chính – Ngân sách. Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ đẩy mạnh “hiện đại hóa nền Tài chính Quốc gia”, tiến đến hoàn thiện “Chính phủ sô” vào năm 2025; ngày 08/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN), có hiệu lực...
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội và Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20/7/2021 đến ngày 28/7/2021. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật,...
Báo cáo số liệu hoạt động thu-chi NSNN, giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2021
Số liệu thu, chi NSNN và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng nam đến 31/8/2021
Phân tích thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến 31/7/2021
Ảnh hưởng diến biến dịch bệnh ngày phức tạp, khó lường. Những tháng gần đây (T5,6,7) thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục giảm với tốc độ nhanh (10%-9%-6%). Tuy nhiên, khả năng thu NSNN trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam trong năm 2021 vẫn đạt và vượt dự toán.
Báo cáo số liệu hoạt động thu-chi NSNN, giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2021
Kết quả thu, chi NSNN và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, CTMT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến 31/5/2021
Tình hình hoạt động nghiệp vụ của KBNN Quảng Nam tháng 3 năm 2021
Kết quả thu, chi NSNN và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, CTMT qua KBNN Quảng Nam đến 31/3/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn