Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Thông tin hoạt động

 
Kho bạc Nhà nước Quảng Nam với những thành công trong tiến trình hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg, thời gian qua, cùng với các đơn vị trong hệ thống, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chiến lược. Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã triển khai thành công...
KBNN Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn
Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN. Năm 2019 KBNN tập trung triển khai 100% các thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn