Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Thanh tra chuyên ngành

KBNN Quảng Nam tổ chức thực hiện nghiêm qui định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn
Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Bám sát hướng dẫn của KBNN tại Công văn số 2924/KBNN-THPC ngày 11/11/2014, trong những năm qua KBNN Quảng Nam đã tổ chức thực hiện nghiêm, đảm bảo qui trình, qui định đối với nhiệm vụ này trên toàn địa bàn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn