Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

 
Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021
Ban VSTBPN KBNN Quảng Nam sao gởi Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021 đến cacs đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện.
Công văn số 139/CV-BVSTBPN ngày 07/10/2020
KBNN Quảng Nam sao gởi công văn số 139/CV-BVSTBPN đến các đơn vị để triển khai thực hiện chào mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.
Thông báo phân công BVSTBPN tỉnh Quảng Nam
KBNN Quảng Nam thông báo phân công của BVSTBPN tỉnh Quảng Nam đến các đơn vị để phối hợp thực hiện
Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tỉnh Quảng Nam
Ngày 02/10/2020 UBND Tỉnh Quảng Nam Ban hành kèm theo quyết định 2719/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tỉnh Quảng Nam.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn