Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Văn minh văn hóa kho bạc

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và công tác quản lý cán bộ, công chức tại Kho bạc Nhà nước cơ sở
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 11-CT/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Chỉ thị 1618/CT-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ là nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động để nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ các...
Kỷ luật của Ngành
10 ĐIỀU KỶ LUẬT TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Văn minh - Văn hóa
VĂN HÓA NGHỀ KHO BẠC

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn