Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 123 items in 7 pages
4088/QĐ-KBNN 29/08/2017 Quyết định số: 4088 /QĐ-KBNN ngày 29/8/2017của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ban hành Quy trình thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước
30/2017/TT-BTC 18/04/2017 Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
13/2017/TT-BTC 15/02/2017 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
328/2016/TT-BTC 26/12/2016 Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
342/2016/TT-BTC 30/12/2016 "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành ...
324/2016/TT-BTC 21/12/2016 Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
314/2016/TT-BTC 28/11/2016 Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
24/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
83/2015/QH13 25/06/2015 Luật ngân sách nhà nước
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
108/2016/TT-BTC 30/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ...
39/2016/TT-BTC 01/03/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản ...
40/2016/TT-BTC 01/03/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân ...
08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
49/2014/QH13 18/06/2014 Luật đầu tư công
50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng
16339/BTC-TCT 10/11/2014 Hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 126/2014/TT-BTC
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
54/2014/TT-BTC 24/04/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn