Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Chi tiết tin

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI VI PHẠM, CẢNH BÁO RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 14:17 | 04/12 Lượt xem: 1016

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát luôn được Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói chung và KBNN Quảng Nam chú trọng, luôn xem đây là một nghiệp vụ đặc biệt, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục những khuyết điểm, sơ hở trong công tác quản lý, tăng cường giám sát kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN).

Năm 2023, thực hiện chương trình công tác của KBNN Quảng Nam, kế hoạch thanh tra , kiểm tra (TTKT) được Tổng Giám đốc KBNN, Giám đốc KBNN Quảng Nam phê duyệt; Phòng TTKT KBNN Quảng Nam đã triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra kiểm tra, trong đó thực hiện 04 cuộc thanh tra chuyên ngành (TTCN) và 20 cuộc kiểm tra nội bộ, đạt 133%, vượt 33% KH năm (24/18 cuộc).  Ngoài ra, phòng TTKT  đã phối hợp với phòng Tài vụ - Quản trị thực hiện kiểm tra tại 17 đơn vị KBNN cấp huyện về an toàn công nghệ thông tin, nâng số cuộc thanh tra kiểm tra trong năm 2023 là 41 cuộc. Bên cạnh đó, công tác giám sát từ xa cũng luôn được KBNN Quảng Nam quan tâm thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm kịp thời phát hiện tồn tại, sai sót hoặc nghi ngờ tồn tại sai sót vi phạm trong hoạt động KBNN. Năm 2023 đạt được kết quả như sau:  

 Qua công tác TTCN, các sai phạm tại các đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) đã được ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền,  đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền 7.074.972đ và kiến nghị xử lý khác với  số tiền 2.130.540đ. Bên cạnh đó, qua TTCN, đội ngũ làm công tác thanh tra KBNN Quảng Nam đã tham mưu kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, rủi ro trong công tác quản lý, tạo được sự chuyển biến đối với các ĐVSDNS về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng NSNN, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi thực hiện kiểm soát qua kho bạc , góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả về quản lý NSNN thuộc thẩm quyền của kho bạc.

          Đồng hành với công tác TTCN, công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong hệ thống KBNN Quảng Nam luôn được duy trì thường xuyên, liên tục và được triển khai trên tất cả các mặt hoạt động nghiệp vụ. Qua đó, đã phát hiện các tồn tại sai sót trong việc chấp hành các quy trình nghiệp vụ và  đã tham mưu kịp thời Ban Giám đốc ban hành các văn bản chỉ đạo KBNN cấp huyện và các phòng nghiệp vụ chấn chỉnh các hoạt động nghiệp vụ. Từ đó góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm của công chức trong hệ thống KBNN Quảng Nam khi thực thi công vụ.

Ngoài ra công tác xử lý sau kiểm tra cũng được KBNN Quảng Nam quan tâm, nên các tồn tại, sai sót đã được khắc phục một cách nghiêm túc, triệt để hơn bằng biện pháp ngoài việc gửi hồ sơ khắc phục theo quy định, đơn vị được kiểm tra (kể cả ĐVSDNS liên quan đến sai phạm) đã lập báo cáo giải trình, xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm và có biện pháp xử lý theo quy định. Chính vì vậy, đa số các sai sót ít bị lặp đi lặp lại, đảm bảo công tác kiểm soát chi được nâng lên rõ rệt.

Cùng với kết quả của công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giám sát từ xa theo chỉ đạo của KBNN, bao gồm giám sát định mức tồn quỹ tiền mặt, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên DVCTT, giám sát phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi, kế toán thanh toán NSNN,… cũng đạt những kết quả đáng kể:

Qua kết quả giám sát năm 2023,  các đơn vị Kho bạc trên địa bàn đã chấp hành đúng định mức tồn quỹ tiền mặt, không có đơn vị nào vi phạm vượt số dư định mức quỹ tiền mặt từ 2 ngày trở lên. Hồ sơ quá hạn tiếp nhận, quá hạn xử lý, hồ sơ từ chối và số lần từ chối đã giảm đáng kể:

+ Số hồ sơ quá hạn tiếp nhận giảm dần theo từng tháng, đến thời điểm tháng 11/2023 giảm 86% so với số hồ sơ của tháng 01/2023, từ 328 hồ sơ xuống còn 46 hồ sơ.

+ Số hồ sơ quá hạn xử lý giảm dần theo từng tháng, đến thời điểm tháng 11/2023 giảm 92% so với số hồ sơ của tháng 01/2023, từ 105 hồ sơ xuống còn 08 hồ sơ.

- Số thông báo từ chối chứng từ của GDV từ 02 lần trở lên giảm dần theo từng tháng, đến thời điểm tháng 11/2023 giảm 72% so tháng 01/2023, từ 1563 hồ sơ xuống còn 451 hồ sơ.

Mặt khác, qua giám sát công tác kiểm soát chi, kế toán thanh toán NSNN, KBNN Quảng Nam đã phát hiện 106 chứng từ thanh toán trùng lắp (có nội dung và số tiền giống nhau, nhưng thanh toán 02 lần) và đã thu hồi giảm chi ngân sách với số tiền 1.329.570.961đ.

Như vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát là chức năng quan trọng trong công tác quản lý, vì vậy để công tác thanh tra kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả,  công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra phải không ngừng học tập, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức rèn luyện kỹ năng công tác, vừa nghiên cứu tài liệu, vừa phải học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và nhất là phải tự rút ra cho mình những bài học, kinh nghiệm qua thực tiễn để có thể ứng dụng tri thức của mình vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngày càng tốt hơn, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, giúp quản lý NSNN được chặt chẽ, an toàn.KBNN Quảng Nam công bố Quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Hà Lam huyện Thăng BìnhTác giả: Lê Thị Thu Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn