Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN QUẢNG NAM TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 15:24 | 13/01 Lượt xem: 150

Năm 2022, hoạt động Kho bạc Nhà nước chịu sự tác động ảnh hưởng với những khó khăn chung của bối cảnh kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và tại địa phương nói riêng, nhất là trong điều kiện dịch bênh Covid-19 từng bước được đẩy lùi, nhưng vẫn còn diễn biến khó lường; tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; tình trạng tham nhũng, lãng phí tuy đã được tập trung ngăn chặn nhưng chưa triệt để, hành vi tham nhũng tinh vi và ngày càng phức tạp đã tác động xấu đến tư tưởng, tình cảm của Đảng viên, công chức. Song dưới sự phối hợp lãnh đạo, điều hành chặt chẽ của Đảng, Chính quyền và đoàn thể, KBNN Quảng Nam đã triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ Chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ, Chính quyền và các đoàn thể đã đề ra.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 vào ngày 10/01/2023 vừa qua, Đảng bộ và Chính quyền KBNN Quảng Nam đánh giá:


Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động KBNN Quảng Nam năm 2022

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng với tiêu chí 03 không: Không giao dịch bằng tiền mặt,  không giao dịch trực tiếp và không chứng từ giấy .

Năm 2022, KBNN Quảng Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ hoạt động KBNN về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN). Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2021 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo đồng bộ với Chiến lược phát triển của Ngành đến năm 2030. Đặc biệt thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN đến năm 2025, KBNN Quảng Nam ký kết phối hợp thu với 09 Ngân hàng thương mại trên toàn địa bàn tỉnh (với 50 tài khoản chuyên thu tại các chi nhánh) để thực hiện phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử. Kết quả Tổng thu NSNN trên địa bàn 33.333 tỷ, đạt 140% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; Chi NSNN trên địa bàn đến 31/12/2022 là 23.297 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Qua kiểm soát chi, KBNN Quảng Nam đã phát hiện sai sót và Quyết định xử phạt hành chính 21 trường hợp, thu nộp vào NSNN 34,5 triệu đồng; Doanh số thu-chi trực tiếp bằng tiền mặt qua KBNN giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu- chi trực tiếp với khách hàng là 800 tỷ đồng, giảm 23%; 100% hồ sơ, chứng từ chi NSNN được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.    

Vẫn còn những trăn trở nhất định:     

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2022 KBNN Quảng Nam cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó có những khó khăn để vượt qua được, ngoài sự nổ lực của Ngành, đòi hỏi phải có sự hợp tác, hỗ trợ của nhiều yếu tố khách quan, như:

Để đạt được mục tiêu phục vụ tốt nhất, nhanh nhất và đáp ứng được sự hài lòng nhất của khách hàng với phương châm giải quyết hồ sơ chứng từ đúng chế độ, đúng qui trình, đúng thời gian qui định; hướng dẫn và giải quyết dứt điểm 01 lần hồ sơ, chứng tư giao dịch, tránh gầy phiền hà đối với khách hàng. Ngoài sự nổ lực của Ngành, đòi hỏi phải có sự đồng thuận, hợp tác và thông cảm chia sẻ từ phía khách hàng.

 Công tác giải ngân, thanh toán tạm ứng vốn đầu tư công trên địa bàn đã được KBNN Quảng Nam chú trọng đôn đốc, hướng dẫn tận tình đối với Ban quản lý, Chủ đầu tư. Đồng thời định kỳ báo cáo đầy đủ, kịp thời cho cấp thẩm quyển theo dõi chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên kết quả giải ngân năm 2022 đạt thấp hơn so với năm 2021 và chưa đạt được yêu cầu, mục tiêu phấn đấu của tỉnh. Trong khi đó, số dư nợ tạm ứng quá hạn vốn đầu tư công liên tục tăng, đến cuối năm 2022 tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Để thực hiện tốt công tác này, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của Ban quản lý, Chủ đầu tư; sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp thẩm quyền.


Lễ ký giao ước thi đua năm 2023
giữa Giám đốc KBNN tỉnh với Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc

Nhiệm vụ và giải pháp:

  Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năm 2023 KBNN Quảng Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Với tinh thần đó KBNN Quảng Nam đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao trách nhiệm của Người đứng đầu trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm các nội dung đã đăng ký cam kết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

2- Quán triệt công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ và Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho Bạc Nhà nước.

3- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tự kiểm tra; chấn chỉnh và khắc phục kịp thời tồn tại, sai sót sau mỗi đợt kiểm tra.

4- Thực hiện nghiêm quy chế, quy trình về qui hoạch, bổ nhiệm, luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác... nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý và sử dụng cán bộ trong giai đoạn mới.

5- Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn liền với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

6- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tổ chức tốt việc trao đổi thông tin hai chiều giữa KBNN tỉnh, huyện để nắm bắt và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn. Đồng thời chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để các ngành, các địa phương, các đơn vị có liên quan hiểu về công việc, trách nhiệm và những khó khăn của hệ thống KBNN, qua đó chia sẻ và giúp đỡ KBNN hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7- Đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị nhằm tạo nên khối đoàn kết thống nhất, bảo đảm thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn