Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Những điểm nổi bật trong Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 16:17 | 02/12 Lượt xem: 319

Năm 2021 là năm thứ tư KBNN Quảng Nam lập Báo cáo Tài chính Nhà nước (BCTCNN), phát huy những kết quả và bài học kinh nghiệm từ các năm trước, KBNN Quảng Nam đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng BCTCNN năm 2021

Thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ, Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018; Thông tư 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 (TT39), từ năm 2018, KBNN Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ lập BCTCNN tỉnh báo cáo UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh và gửi KBNN lập BCTCNN toàn quốc.


Hiện nay, BCTCNN tỉnh Quảng Nam năm 2021 có những điểm nổi bật:

Tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản cố định đặc thù đã thực hiện tổng hợp số liệu theo từng cấp ngân sách ương ứng theo quy định của TT39. Qua đó, nâng cao được vai trò trách nhiệm của các cơ quan được giao quản lý, sử dụng.

Tỷ trọng tiền mặt thấp (chiếm 0,4% tổng các loại tiền và tương đương tiền) và có xu hướng giảm dần trên tổng phương tiện thanh toán, đặc biệt trong lĩnh vực công và hành chính công. Cho thấy Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021- 2025 đã và đang được triển khai rộng rãi, đáp ứng được nhu cầu thanh toán nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật cho các tổ chức, cá nhân.

 Nợ chính quyền địa phương: theo quy định tại Khoản 6, Điều 7 Luật NSNN năm 2015 mức dư nợ vay ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Nam không vượt quá 30% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tỉnh đã huy động được nguồn tăng thu tiết kiệm chi để tăng chi đầu tư phát triển theo đúng định hướng của Trung ương. Do đó mặc dù địa phương có vay để bù đắp bội chi nhưng không đáng kể (3,2%), cho thấy tỉnh đảm bảo kiểm soát được mức dư nợ cũng như tránh được những rủi ro về nợ, duy trì sự ổn định về kinh tế và chính trị.

Năm 2021, vốn điều lệ của các doanh nghiệp nhà nước đều tăng, góp phần tạo ra nhiều cơ hội để phát triển các hoạt động kinh doanh và giúp cho năng lực tài chính của doanh nghiệp tăng lên. Bên cạnh đó, vẫn còn một số quỹ tài chính thành lập có tính chất hoạt động tương đối giống nhau về chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ, nguồn thu của quỹ chủ yếu từ ngân sách cấp bổ sung do đó chưa mang tính đột phá, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

 Điểm nổi bật nhất là thặng dư tài chính nhà nước năm 2021 tăng 101 tỷ đồng so với thặng dư năm 2020. Nguyên nhân một phần là do năm 2021 thu NSNN của tỉnh vượt so với dự toán được giao. Số thặng dư lũy kế này chính là một nguồn lực tài chính tiềm năng mà nhà nước đang và sẽ được hưởng lợi do chênh lệch của hoạt động thu, chi tài chính từ các năm trước mang lại; là căn cứ tài chính cho việc lập kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính nhà nước trong các năm tiếp theo. Qua đó cũng phản ánh được công tác quản lý điều hành thu chi ngân sách địa phương đang được vận hành tốt.
Ảnh: Kế toán viên phòng KTNN, KBNN Quảng Nam
 tổng hợp lập báo cáo tài chính nhà nước 

Công tác lập BCTCNN tỉnh Quảng Nam năm 2021 tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn gặp những khó khăn nhất định:

- Về thuận lợi:

 KBNN thường xuyên nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin Tổng kế toán nhà nước đảm bảo phù hợp quy định, giúp công tác tổng hợp, kết xuất số liệu nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp.

 KBNN Quảng Nam luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình, kịp thời trong suốt quá trình tổng hợp từ Phòng Báo cáo tài chính -KBNN.

- Về khó khăn:

Công tác tổng hợp BCTCNN là một nghiệp vụ tuy không còn mới nhưng khá phức tạp đối với KBNN Quảng Nam do vẫn còn nhiều vấn đề phải vừa làm vừa hoàn thiện; nhiều bước phải thực hiện thủ công nên gây nhiều khó khăn có cán bộ tổng hợp.

Phạm vi của BCTCNN rất rộng, nhiều chế độ kế toán nhà nước mới được triển khai thực hiện, kế toán đơn vị chưa chủ động nghiên cứu sâu nên việc tổng hợp, cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cũng chưa hoàn toàn đầy đủ, chính xác dẫn đến báo cáo gởi lên hệ thống bị từ chối nhiều lần gây mất rất nhiều thời gian.

Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng chưa đầy đủ, do địa phương chưa hoàn thành kiểm kê, phân loại, xác định giá trị và việc giao, quản lý, sử dụng, khai thác tài sản chưa được quan tâm sâu sắc, dẫn đến việc cung cấp số liệu trở nên khó khăn, mang tính chất đối phó.

            Sự quan tâm, phối hợp của các ngành, các địa phương, các đơn vị còn hạn chế do chưa thấy được lợi ích mà BCTCNNN đem lại, dẫn đến chưa thực hiện nghiêm túc các quy định trong tổng hợp, lập báo cáo. Đôi lúc, đôi nơi KBNN phải áp dụng các chế tài thì đơn vị mới thực hiện nộp báo cáo cung cấp thông tin.

            Đề xuất và giải pháp:

            Để nâng cao hơn nữa chất lượng BCTCNN năm 2022 và những năm về sau, KBNN Quảng Nam đề xuất một số giải pháp:

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác kế toán trong khu vực nhà nước thông qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cải tổ bộ máy kế toán. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác BCTCNN trong hệ thống KBNN, đặc biệt là khả năng nghiên cứu, phân tích chuyên sâu BCTCNN.

    Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về công tác lập BCTCNN nhằm nâng cao vai trò, lợi ích của BCTCNN đối với công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương.

    BCTCNN tỉnh Quảng Nam năm 2021 đã phần nào phản ảnh được tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh. Có thể nói đó là một trong những công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách trên địa bàn được đảm bảo theo đúng dự toán được giao cho những năm ngân sách tiếp theo.

Tác giả: Vũ Thị Xuân Đào

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn