Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN đã ban hành Bộ Quy tắt ứng xử của công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 8:54 | 20/06 Lượt xem: 499

Vừa qua, KBNN đã ban hành Bộ Quy tắt ứng xử của công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 2594/QĐ-KBNN, ngày 07/6/2022.

Về cơ bản, nguyên tắc thực hiện văn hóa công sở, KBNN yêu cầu phải phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế xã hội; đảm bảo tuân thủ các qui định của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, các qui định của pháp luật có liên quan, 9 tiêu thức văn minh, văn hóa nghề Kho bạc, 10 điều kỷ luật trong hệ thống KBNN và qui định tại Bộ Quy tắc ứng xử này. Đồng thời KBNN cũng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện và gương mẫu chấp hành văn hóa công sở; thực hiện nghiêm các qui định khác của cơ quan có thẩm quyền.


Nét đẹp của Cán bộ công chức KBNN Quảng Nam nơi công sở

           Thông qua Bộ qui tắc ứng xử này KBNN đã qui định đầy đủ, cụ thể các điều khoản về tinh thần, thái độ làm việc, đạo đức, lối sống, cùng các phương thức giao tiếp và ứng xử khi thi hành công vụ, nhiệm vụ. Đồng thời KBNN cũng nêu rõ và nghiêm cấm công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN vi phạm các hành vi: 1- Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, sa vào các tệ nạn xã hội; hút thuốc không đúng nơi qui định; 2- Trang phục đi làm không phù hợp, thiếu lịch sự; 3- Sử dụng chất kích thích; ăn, uống rượu, uống bia trong giờ hành chính; uống rượu, uống bia trong thời gian nghỉ trưa của ngày đi làm theo qui định; 4- Sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng hoặc gây mất trật tự trong giờ làm việc; 5- Thờ cúng trong phòng làm việc và hoạt động mê tín dị đoan; 6- Trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu phản động chống phá Đảng, Nhà nước; 7- Quảng cáo thương mại, bán hàng, tiếp thị bán hàng tại nơi làm việc, trên mạng xã hội hoặc các nền tảng thương mại điện tử trong giờ làm việc; 8- Tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền dưới mọi hình thức; làm lộ bí mật tài liệu và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân theo qui định của pháp luật; 9- Lạm dụng, có hành vi quấy rối, de dọa người khác dưới mọi hình thức; 10- Phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, chủng tộc, thành phần, địa vị xã hội, giới tính của người khác dưới mọi hình thức; 11- Tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của hệ thống KBNN; 12- Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn của công chức; mạo danh, mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân gây ảnh hưởng đến uy tín của KBNN; 13- Gửi đơn thư khiếu nại tố cáo nặc danh, mạo danh, vu khống sai sự thật; gửi đơn thư vượt cấp; bè phái chia rẽ đoàn kết nội bộ; 14- Sử dụng tài sản, thiết bị và các nguồn lực của cơ quan, đơn vị để phục vụ cho mục đích cá nhân hoặc cho các hoạt động không thuộc nhiệm vụ, công vụ; 15- Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền; gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; thờ ở, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân; gợi ý tiếp công dân bên ngoài cơ quan, gợi ý đưa tiền, nhận tiền hoặc quà biếu từ cơ quan, tổ chức và công dân để giải quyết công việc; 16- Các hành vi bị cấm khác theo qui định của pháp luật hiện hành.

Bộ Qui tắt ứng xử của KBNN đã ban hành hướng tới mục đích xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, lịch sự, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của công chức KBNN trong hoạt động công vụ, nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức chính qui, chuyên nghiệp, hiện đại có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh cải cách hành chính của Ngành giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.


Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn