Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước triển khai các biện pháp cấp bách về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật kỷ cương và công tác phòng, chống dịch Covid-19

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 15:39 | 23/08 Lượt xem: 260

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, vừa qua Kho bạc Nhà nước đã có Công điện triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiên độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Công văn số 9068/BTC-TCCB ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 19/8/2021, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có Công điện số 10/CĐ-KBNN yêu cầu Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN chỉ đạo thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách như sau:

Đối với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước:

Đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến KBNN; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước (NSNN) và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Lấy khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ, tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi NSNN và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất của KBNN cấp trên đối với KBNN cấp dưới, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi NSNN để kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyêt hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

 

Đẩy mạnh giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19:

 Siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp. Lập kế hoạch, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định; bảo đảm không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và Doanh nghiệp.

Tăng cường nâng cao ý thức và sự chấp hành của từng công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đối với các yêu cầu của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về cách ly và giãn cách xã hội.

 

Thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tại Công điện này Tổng Giám đốc KBNN cũng quán triệt rõ Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc KBNN về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là chậm trễ trong giải quyết hồ sơ kiểm soát chi NSNN và giải ngân vốn đâu tư; vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn