Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước đã triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Đề án “đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 14:08 | 18/08 Lượt xem: 228

Trên cơ sở nhiệm vụ được Bộ Tài chính phân công, ngày 15/7/2021 KBNN đã ban hành Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số 3579/QĐ-KBNN về triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một trong những mục tiêu quan trọng được KBNN xác định trong Kế hoạch hành động là: Đổi mới thực hiện cơ chế “một cửa, một giao dịch viên” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN theo hướng gắn với công nghệ số trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính; trong việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm, đơn giản hóa quy trình thủ tục, hồ sơ, giấy tờ của công dân, doanh nghiệp và đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng Kho bạc “Ba Không” (Không có khách hàng giao dịch trực tiếp, Không có chứng từ giấy, Không có giao dịch tiền mặt tại trụ sở các đơn vị KBNN). Theo đó, KBNN đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa trong hoạt động nghiệp vụ, tăng mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN.

Trước mắt từ nay đến năm 2025, KBNN tập trung: Rà soát Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN để đưa ra các phương án đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, đảm bảo thực hiện các quy định về điện tử hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo tỷ lệ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao hàng năm để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện điện tử hóa các dữ liệu là thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính và KBNN; Thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai và mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời KBNN cũng xác định, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu: Thực hiện kết nối giữa hệ thống cơ sở dữ liệu của KBNN với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp để phục vụ xác thực, định danh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN có liên quan đến các thông tin, giấy tờ công dân và doanh nghiệp; cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; giám sát, đánh giá tự động chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 

 

Giao dịch một cửa tại phòng Kế toán nhà nước, KBNN Quảng Nam

 Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của đổi mới và phát triển, trong thời gian qua KBNN Quảng Nam đã tập trung phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức Kế hoạch hành động kèm theo các Quyết định của Bộ Tài chính, KBNN về  thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chủ động chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng tổ chức thực hiện các nội dung, công việc được KBNN triển khai đảm bảo kế hoạch và tiến độ./.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn