Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ
Liên kết

Chi tiết tin

Đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 10:49 | 11/08 Lượt xem: 498

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 2545/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Vừa qua, ngày 01/8/2019 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo số 4500/UBND-KTTH về việc tiếp tục thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban , ngành , UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước, ngành ngân hàng, các tổ chức doanh nghiệp tiếp tục mở rộng việc trả lương, thu nhập qua tài khoản ngân hàng; vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản.

Đồng thời UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh; tích cực phối hợp với với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thanh toán điện tử bán lẻ, thanh toán điện tử các dịch vụ công, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đến cuối năm 2020 theo kế hoạch.


   Ảnh: Giao dịch thanh toán tại phòng Kế toán nhà nước, KBNN Quảng Nam (năm 2017)

   Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc nhà nước đến năm 2020, cùng với toàn hệ thống KBNN, trong những năm qua KBNN Quảng Nam cũng đã tập trung triển khai trên địa bàn nhiều chương trình, đề án quan trọng của Ngành liên quan đến nhiệm vụ này, như:  

- Phối hợp với các đơn vị trong ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan – KBNN”; dự án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính với các NHTM,… Trên cơ sở đó đã tăng cường áp dụng các hình thức thu nộp NSNN văn minh, hiện đại như ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt qua NHTM, nộp thuế điện tử qua dịch vụ thanh toán điện tử do ngân hàng cung cấp (như: Internet, ATM, POS...), mở rộng tài khoản chuyên thu tại tất cả các NHTM trên địa bàn có lượng người nộp thuế đông,… từ đó góp phần mở rộng thời gian, không gian thu NSNN; giảm tối đa thời gian thực hiện 01 giao dịch nộp NSNN và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN.

 - Tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo đúng Thông tư số 13/TT-BTC ngày 15/02/2017 và Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nhất là việc kiểm soát thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản đối với các đơn vị giao dịch không thuộc khối an ninh, quốc phòng; thanh toán đối với các trường hợp đơn vị sử dụng NSNN thực hiện việc rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi KBNN Quảng Nam mở tài khoản đảm bảo theo đúng mức (100 triệu đồng trở lên), nhu cầu và nội dung được phép chi tiền mặt đã được Bộ Tài chính quy định.

 - Triển khai áp dụng hệ thống thanh toán của KBNN trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, cụ thể như: Thanh toán điện tử liên ngân hàng, điện tử song phương và bù trừ điện tử,… đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn; đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí thanh toán. Đặc biệt từ ngày 01/02/2018 KBNN Quảng Nam đã triển khai áp dụng Dịch vụ công trực tuyến của KBNN trên địa bàn, đến nay đã có 211 đơn vị SDNS tham gia. Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thành phố, thị xã thuộc tỉnh tham gia DVC trực tuyến KBNN mức 3; đến năm 2020, đạt 100% các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN có khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn