Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Chi tiết tin

V/v tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng (Công văn số 10/TGĐUK)

Người đăng: Admin Ngày đăng: 9:23 | 30/11 Lượt xem: 283

Thực hiện Kế hoạch số 326-KH/TU, ngày 19/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU, ngày 03/11/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt.

Tài liệu tuyên truyền truy cập tại : \\10.40.97.11\kb-public\ĐẢNG BỘ KBNN QUẢNG NAM\TUYÊN TRUYỀN NĂM 2020\CV10-TGDUK-TAILIEU

Tác giả: Tuyên giáo KBNN Quảng Nam

Nguồn tin: Đảng ủy khối các cơ quan

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn