Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

CHI BỘ KBNN PHÚ NINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 14:45 | 14/08 Lượt xem: 273

Thực hiện theo Điều 24, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 329-KH/ĐU, ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy KBNN Quảng Nam về tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy KBNN Quảng Nam, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 09/8/2022, Chi bộ KBNN Phú Ninh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, với 09/10 đảng viên chính thức tham dự. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc KBNN Quảng Nam.


Toàn cảnh Đại hội Chị bộ KBNN Phú Ninh, nhiệm kỳ 2022-2025


          Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, là thời gian bùng phát dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, có thể đánh giá chi bộ đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng chi bộ và quản lý đảng viên. Hàng năm, KBNN Phú Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chi bộ và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 04 lượt đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, Chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2021, Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy KBNN Quảng Nam tặng Giấy khen. Bên cạnh đó, Chi bộ luôn tạo điều kiện cho 100% đảng viên học tập tham gia học tập Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, trong suốt nhiệm kỳ qua, chi bộ không có trường hợp nào vi phạm quy định, điều lệ Đảng..

Trong nhiệm kỳ qua, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chi ủy quan tâm thực hiện, chi bộ KBNN Phú Ninh đã tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng Chỉ thị 10/CT-TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 14/11/ 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 04/4/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ lãnh đạo đã triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả; xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW , ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để triển khai thực hiện trong chi bộ

Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW4 (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 09/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan; quán triệt, và làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) tại Kết luận 21-KL/TV; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm…

Tập thể chi bộ và đảng viên chi bộ luôn có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Phong đã hoan nghênh tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc của Chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy chi bộ từ khâu chuẩn bị đến tổ chức Đại hội; đồng thời ghi nhận những thành tích đạt được của Chi bộ và đề nghị tập thể, cấp ủy Chi bộ nghiêm túc khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 sát với thực tế nhiệm vụ; tập thể Chi bộ đồng sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

Sau 1 buổi làm việc nghiêm túc, Đại hội Chi bộ KBNN Phú Ninh với 09 đảng viên chính thức tham dự đã đánh giá những kết quả đã đạt được và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời Đại hội cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết. Từ đó làm cơ sở xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề ra Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025 hiệu quả, chất lượng và thành công hơn, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ KBNN Quảng Nam trong thời gian tới. Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn 3 đảng viên có đủ phẩm chất, có trình độ, năng lực bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2023; đồng thời Đại hôi cũng tiến hành bầu cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đúng theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của các cấp ủy Đảng cấp trên về công tác bầu cử trong Đảng.


Đồng chí Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng bộ KBNN Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn