Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHƯỚC SƠN VỚI CUỘC THI “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021”

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 9:21 | 30/03 Lượt xem: 98

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 02/3/2020 của Sở Tư pháp về việc Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” và công văn số 110/KBQN-VP ngày 12/3/2021 của KBNN Quảng Nam v/v tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021”.

Kho bạc Nhà nước Phước Sơn đã triển khai kế hoạch, công văn của cấp trên, đồng thời phối hợp với CĐCSTV KBNN Phước Sơn, phát động đến toàn thể CBCC tích cực tìm hiểu các Luật theo nội dung kế hoạch của cuộc thi và theo từng đợt thi để tham gia dự thi đạt kết quả cao nhất, đồng thời qua đây cũng là dịp để CBCC tiếp cận pháp luật không có cảm giác khô cứng, chuyển từ thụ động tiếp cận sang trạng thái chủ động tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CBCC đối với xã hội.

Với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trả lời các câu hỏi tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn  và banner “ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” của Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại địa chỉhttp://sotuphapqnam.gov.vn.

Để thực hiện tốt cuộc thi, không những phải trả lời nhiều câu hỏi đúng nhất mà còn phải cạnh tranh bằng thời gian làm bài ngắn nhất. Hẳn nhiên để đạt được giải cao đòi hỏi CBCC phải có sự đầu tư nghiên cứu, cách thức làm bài để có kết quả cao nhất liên quan đến từng nội dung của đợt thi.

Đợt 1 với kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như: Hiến pháp năm 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan khác có thẩm quyền.

Thống kê từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 24/3/2021 tạm dừng dự thi đợt 1, cơ quan có 10 CBCC nhưng có tổng số 44 lượt dự thi trả lời các câu hỏi, mỗi công chức đăng ký từ 02 tài khoản trở lên, mỗi tài khoản dự thi 2 lần. Qua kiểm tra kết quả cho thấy có 31 lượt trả lời đúng 20/20 câu hỏi, 13 lượt thi trả lời đúng dưới 20 câu hỏi, thời gian trả lời cho mỗi bộ câu hỏi từ 4 đến 8 phút, cũng có trường hợp trả lời trên 15 phút do thao tác máy tính chưa quen.
CBCC KBNN Phước Sơn tham gia " Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" - Đợt 1

         Để cuộc thi đợt 2
đạt kết quả cao hơn, Lãnh đạo cơ quan đã đề nghị mỗi CBCC tiếp tục tìm hiểu kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2021 và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp tới người dân như: Luật Thanh niên; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020; Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018;

Có thể nói rằng cuộc thi tìm hiểu pháp luật là sân chơi bổ ích để CBCC trau dồi kiến thức pháp luật, hiểu rõ hơn ý nghĩa các quy định của pháp luật nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của mình, tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần nhỏ bé của mình thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật, xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta./.

Tác giả: Nguyễn Quang Lực

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn