Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

THỰC HIỆN CÔNG KHAI, MINH BẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 39/2019/QH14

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 16:20 | 23/06 Lượt xem: 85

Hướng đến một nền Tài chính Quốc gia “công khai, minh bạch và hiệu quả” là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ngày 13/06/2019 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Luật Đầu tư công  quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công, nêu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ NSNN. Với mục tiêu nhằm tăng cường sự chỉ đạo của cấp thẩm quyền và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị được giao quản lý vốn đầu tư từ NSNN, Luật đã quy định về công khai, minh bạch trong đầu tư, công khai “tiến độ thực hiện và giải ngân dự án” (Điều 14, Luật đầu tư công)

          Bước vào năm 2020, diễn biến tình hình KT-XH của các địa phương trên cả nước có nhiều bất lợi do đại dịch COVID-19 gây ra, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chiều hướng chậm. Trước tình hình đó, song song với việc triển khai nhiệm vụ lớn của ngành – DVC KBNN, đồng thời nhằm đáp ứng kịp thời dữ liệu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác điều hành, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị được giao quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN, định kỳ hàng tháng, KBNN Nam Trà My đã tiến hành công khai số liệu giải ngân vốn đầu tư công trên cổng thông tin điện tử huyện, hướng đến mục tiêu “công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả” công tác quản lý vốn đầu tư từ NSNN tại địa phương, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đấu tư công trên toàn tỉnh nhà./.

           Công khai giải ngân vốn đầu tư kế hoạch 2020 trên Cổng thông tin điện tử huyện Nam Trà My - http://namtramy.gov.vn


                                                                               Thực hiện tuyên truyền DVC-KBNN.

                                         Giao dịch viên thực hiện kiểm soát chi NSNN qua giao dịch điện tử - DVC KBNN.

Tác giả: Nguyễn Quốc Tùng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn