Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Chi tiết tin

Chi bộ KBNN Thăng Bình tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề cho toàn thể đảng viên và quần chúng.

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 10:58 | 16/04 Lượt xem: 117

Thực hiện Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU, ngày 29/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 11-HD/ĐUL ngày 18/3/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng. Tạo nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên, quần chúng về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Đồng thời, khảng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sức lan tỏa, cũng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền CNXH, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Ngày 15/4/2024, Chi bộ KBNN Thăng Bình đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề cho toàn thể đảng viên và quần chúng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.Ảnh: Buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ KBNN Thăng Bình

Đợt sinh hoạt được tiến hành nghiêm túc; gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể và các sự kiện chính trị của đất nước sắp diễn ra. Buổi sinh hoạt đã truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết, tạo sự lan tỏa, lôi cuốn đối với đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Qua đó, Chi bộ KBNN Thăng Bình đã rút ra các bài học, giải pháp để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đơn vị ngày càng vững mạnh, phát triển như sau:

Một là, Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.là yếu tố then chốt; từ đó, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương ở đơn vị; phát huy tinh thần nêu gương của người đúng đầu tổ chức cơ sở Đảng và đơn vị; tinh thần tự giác của đảng viên, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Hai là, Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực; có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực trong đơn vị.

Ba là, Giữ gìn đoàn kết nội bộ; tư tưởng, chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn; gương mẫu về đạo đức, có lối sống lành mạnh; cư xữ hòa nhã với khách hàng, thực hiện tốt “văn minh – văn hóa nghề Kho bạc”; tận tụy với nghề, hướng dẫn khách hàng đến nơi đến chốn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Bốn là, Nêu cao tinh thần phục vụ, đặt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các đơn vị quan hệ NSNN lên hàng đầu; bài trừ tư tưởng vụ lợi, tham ô, tham những, tệ quan liêu, hách dịch,… hướng đến góp phần xây dựng ngành Tài chính minh bạch, trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng nền hành chính Quốc gia là “nền hành chính phục vụ” nhân dân và vì dân.

Năm là, Đấu tranh mạnh mẽ chống lại những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước; bài trừ tư tưởng “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương; không tham gia các tệ nạn cờ bạc, trò chơi cá độ, chất kích thích và vay mượn các tổ chức không chính thống ngoài xã hội.

Thực hiện tốt các nội dung trên, tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh và phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số XIII của Đảng, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Dân tộc Việt Nam anh hùng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn hiến và anh hùng theo định hướng XHCN./.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc lan

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn