Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 11:45 | 07/04 Lượt xem: 1559

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi giao dịch với KBNN. Năm 2019 KBNN tập trung triển khai 100% các thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia dịch vụ công mức 4. Đó là một trong những nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính được xác định trong Chương trình cải cách hành chính năm 2019 của hệ thống KBNN.

Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước, hình thức giao dịch điện tử thuận lợi và hiệu quả:

          DVC trực tuyến của KBNN là xu thế tất yếu của tiến trình cải cách thủ tục hành chính phù hợp với mục tiêu của Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605 ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 36A ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. DVC trực tuyến của KBNN tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian đi lại cho các đơn vị, giảm chi phí hoạt động, hạn chế việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị do Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt bằng chữ ký số; thông tin thanh toán được bảo mật. Đồng thời trên DVC cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như:“KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “KBNN đang xử lý hồ sơ”; “KBNN đã thanh toán hoặc từ chối Thanh toán”;“KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ” điều đó đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN và qua đó các đơn vị chủ động biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình. Đồng thời, thông qua DVC điện tử giúp hệ thống KBNN đảm bảo được sự minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử.

DVC trực tuyến Kho bạc Nhà nước hỗ trợ trong công tác quản lý, cũng như tạo lập cơ sở dữ liệu về đối tượng được áp dụng. DVC trực tuyến của KBNN triển khai diện rộng vào đầu tháng 2/2018 tập trung cung cấp dịch vụ công trực tuyến về các giao dịch chi Ngân Sách Nhà Nước (NSNN), gồm: thông báo tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN; đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản tại KBNN và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký; kê khai, giao nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm soát chi; đăng ký rút tiền mặt với KBNN. Với các giao dịch điện tử trong lĩnh vực chi NSNN, đối tượng áp dụng là các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh, KBNN huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Qua đó, giúp hệ thống DVC trực tuyến của KBNN có thể tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu về đối tượng áp dụng thông qua việc khai thác và sử dụng các dữ liệu về tài khoản, mã số đơn vị sử dụng ngân sách, các mã số về chi NSNN... trên hệ thống TABMIS.

Mặt khác, hệ thống DVC trực tuyến KBNN không tính và thu phí mọi dịch vụ giao dịch chi NSNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Hiện nay, KBNN không tính và thu phí đối với các giao dịch chi NSNN nên không phát sinh khâu thanh toán trực tuyến các chi phí dịch vụ trong đợt triển khai diện rộng tháng 2/2018. Nhờ vào nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin sẵn có cho các hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử (thanh toán điện tử liên kho bạc, thanh toán song phương điện tử, thanh toán điện tử liên ngân hàng...) và hệ thống kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, KBNN có thể đảm bảo thanh toán nhanh chóng, chính xác, an toàn, bảo mật ở mức độ cao cho các giao dịch trực tuyến này.

Kết quả triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và giải pháp tiếp theo:

Triển khai thực hiện Thông tư  số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, ngày 29/01/2018 Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành công văn số 388/KBNN-CNTT chính thức vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Cùng với toàn hệ thống, từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 KBNN Quảng Nam đã tập trung triển khai giao dịch điện tử, vận hành dịch vụ công (DVC) trực tuyến trong hoạt động KBNN trên địa bàn tỉnh nhà, nhất là trên địa bàn có điều kiện thuận lợi hơn về công nghệ thông tin như: Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và Thị xã Điện Bàn.

Có thể nói một trong những thuận lợi nhất của đơn vị là ngay từ đầu đã được lãnh đạo địa phương ủng hộ, theo đó ngày 7 tháng 2 năm 2018 Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có Thông báo số 740/UBND-KHTH  chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố, các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể thuộc tỉnh chịu trách nhiệm phổ biến và yêu cầu các đơn vị trực thuộc tham gia dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, cùng với sự hướng dẫn , hỗ trợ nhiệt tình của KBNN Quảng Nam, tính đến hết Quý I năm 2019 ngoài 09 đơn vị là KBNN, chỉ mới có 24 đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ, Thị xã Điện Bàn và Huyện Phú Ninh áp dụng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước, đạt khoản 1,61% so với tổng số đơn vị giao dịch với KBNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đây là kết quả rất thấp so với yêu cầu và mục tiêu đề ra, cũng như kết quả chung cả nước (10,49%).

 Qua tìm hiểu, được biết việc các đơn vị giao dịch chưa thực hiện DVC trực tuyến trong quá trình giao dịch với KBNN nguyên nhân cơ bản là do: Việc thay đổi thói quen làm việc, phê duyệt chứng từ thông qua bản giấy, ký chữ ký tay mà chưa quen với việc duyệt chứng từ trên máy tính, ký bằng chữ ký số, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện, cũng như nhận thức vốn đã ăn sâu vào lề lối làm việc của một số các đơn vị. Trong giai đoạn đầu, khi việc triển khai sử dụng DVC trực tuyến thường gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định, có thể chưa quen với thao tác chuyển file dữ liệu, mã hóa điện tử... không như các thao tác giao dịch trực tiếp truyền thống tại quầy, phòng Giao dịch. Hơn nữa việc triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến của KBNN chỉ mới dừng lại ở mức độ động viên, khuyến khích đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn có đủ điều kiện về công nghệ thông tin để tham gia thực hiện.

 Để tăng cường triển khai áp dụng DVC trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, trong thời gian đến KBNN Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn để nâng cao được nhận thức, hiểu biết về vai trò và lợi ích của hệ thống dịch vụ công đối với khách hàng. Trên cơ sở đó, tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN, đặc biệt là đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Đồng thời KBNN Quảng Nam cũng tăng cường tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền qui định cụ thể địa bàn và đối tượng đủ điều kiện tiên phong trong sử dụng DVC trực tuyến của KBNN./.

Một số hình ảnh hoạt động triển khai dịch vụ công trực tuyến của KBNN
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua
Tập huấn triển khai DVC trực tuyến của KBNN tại Thị xã Điện BànTập huấn triển khai DVC trực tuyến của KBNN tại Huyện Phú Ninh


Hướng dẫn cài đặt áp dụng DVC trực tuyến của KBNN tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 

Hướng dẫn cài đặt áp dụng DVC trực tuyến của KBNN
 tại Văn phòng HĐND, UBND Thành phố Tam Kỳ


Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn