Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB, CTMT năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt tỉ lệ trên mức bình quân chung cả nước.

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 16:54 | 22/07 Lượt xem: 759

Tại Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 vào ngày 19/7/2019, KBNN Quảng Nam báo cáo đánh giá:

  Cùng với toàn hệ thống KBNN, trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 KBNN Quảng Nam cũng gặp những khó khăn nhất định, nhất là trong điều kiện KBNN đang tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống KBNN theo đúng tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Ban chấp hành trung ương khóa XI và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương khóa XII. Song với tinh thần đoàn kết, vượt khó KBNN Quảng Nam đã tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 là 12.763 tỉ đồng, đạt 55% DT và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; chi NSNN trên địa bàn là 9.951 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

                     Ảnh: Đồng chí Trần Phước Tào, Giám đốc KBNN Quảng Nam chủ trì và chỉ đạo Hội nghị

              Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 KBNN Quảng Nam vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là đối với công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB, CTMT. Mặc dù bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN và chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo chính quyền địa phương, ngay từ đầu năm KBNN Quảng Nam đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục và thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB, CTMT được giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra, cũng như so với mức bình quân chung cả nước, cụ thể:Tính đến 30/6/2019 toàn tỉnh chỉ mới giải ngân được 1.697/6.864 tỷ đồng, đạt 25% KHV, thấp hơn mức bình quân chung cả nước 5% và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 12%, trong đó: Các dự án Trung ương quản lý giải ngân 75/247 tỉ đồng, đạt 31%KH; Các dự án Địa phương quản lý giải ngân 1561/6549 tỉ đồng, đạt 24%KH. Đặc biệt có những nguồn vốn giải ngân đạt rất thấp như: Vốn nước ngoài địa phương quản lý giải ngân 45/1417 tỉ đồng, đạt 3%KH; vốn CTMT Quốc gia giải ngân 110/660 tỉ đồng, đạt 17%KH ...

                          Ảnh: Hội nghị thảo luận, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

               Để góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh nhà.Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, KBNN Quảng Nam xác định mục tiêu phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB, CTMT năm 2019 đạt tỉ lệ trên mức bình quân chung cả nước. Theo đó, ngoài việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ trong công tác kiểm soát chi (KSC) ngân sách nhà nước (NSNN) đã được KBNN ban hành theo hướng cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, giảm bớt các bước thực hiện, rút ngắn thời gian KSC qua KBNN; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong quá trình giao dịch với KBNN. KBNN Quảng Nam còn đề ra giải pháp: Tập trung bám sát chủ trương, định hướng, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, UBND tỉnh để triển khai thực hiện; Chủ động phối hợp với các Chủ đầu tư, Ban quản lý tìm biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân;  tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo chi tiết, kịp thời tình hình giải ngân của các dự án để Lãnh đạo địa phương có hướng chỉ đạo điều hành. 

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn