Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ






Liên kết

Chi tiết tin

Công tác triển khai lập Báo cáo tài chính Nhà nước tại KBNN Quảng Nam

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 7:44 | 28/06 Lượt xem: 1311

Năm 2019 là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước thực hiện lập Báo cáo tài chính nhà nước 2018 theo quy định của Luật Kế toán 2015 và hướng dẫn tại Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ với mục đích cung cấp đầy đủ, toàn diện thông tin về tình hình tài chính và ngân sách nhà nước (NSNN) nhằm giúp Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức quốc tế đánh giá hiệu quả chi tiêu công; kiểm tra giám sát hoạt động tài chính nhà nước cũng như đánh giá năng lực sự tín nhiệm của nền tài chính quốc gia.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng  còn khá mới mẻ đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung Kho bạc Nhà nước Quảng Nam nói riêng. Do vậy trong thời gian vừa  qua, Bộ Tài chính và KBNN đã ban hành rất  nhiều văn bản hướng dẫn nội dung này  đến các địa phương. Trên cơ sở đó, KBNN Quảng Nam đã tổ chức triển khai  nghiên cứu các văn bản, sắp xếp, phân công lãnh đạo, cán bộ phù hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác lập BCTCNN. Nhiệm vụ lập BCTCNN  đòi hỏi  phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị dự toán cấp 1 tại địa phương với các KBNN đóng trên địa bàn. Vì thế, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã gửi  báo cáo 1193/BC-KBQN ngày 13/6/2019  đến UBND tỉnh Quảng Nam với mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác lập BCTCNN trên địa bàn . Ngày 18/6/2019 UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo tại Công văn số 3462/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện lập BCTCNN đến các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các đơn vị dự toán cấp I trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  truy cập vào địa chỉ của Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán nhà nước http://bctcnn.vst.mof.gov.vn  để khai báo các thông tin và gửi tệp tin báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN đồng cấp theo quy định.

                                                                                                                           Hình ảnh minh họa 

Như vậy, công tác lập BCTCNN là một nhiệm vụ thách thức lớn đòi hỏi cả hệ thống KBNN, trong đó có KBNN Quảng Nam, tập trung trí lực trong công tác chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện; nhằm góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của thông tin tài chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình của Chính phủ, UBND tỉnh; phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế; đồng thời là tiền đề để KBNN thực hiện tốt chức năng Tổng kế toán nhà nước theo Quyết định 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015. 

Tác giả: Bùi Thị Thu Hồng

[Trở về]

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn