Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 94 items in 5 pages
11/2020/NĐ-CP 20/01/2020 Qui định vè thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
93/2019/TT-BTC 31/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
87/2019/TT-BTC 19/12/2019 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
64/2019/TT-BTC 16/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ...
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
136/2018/TT-BTC 28/12/2018 Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính ...
133/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
135/2018/TT-BTC 28/12/2018 "Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản "
52/2018/TT-BTC 24/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 Qui định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
77 /2017/TT-BTC 28/07/2017 Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
4088/QĐ-KBNN 29/08/2017 Quyết định số: 4088 /QĐ-KBNN ngày 29/8/2017của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ban hành Quy trình thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước
30/2017/TT-BTC 18/04/2017 Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
13/2017/TT-BTC 15/02/2017 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
328/2016/TT-BTC 26/12/2016 Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
342/2016/TT-BTC 30/12/2016 "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành ...
324/2016/TT-BTC 21/12/2016 Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
314/2016/TT-BTC 28/11/2016 Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
24/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
83/2015/QH13 25/06/2015 Luật ngân sách nhà nước

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn