Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Chi tiết tin

Công tác Thanh tra chuyên ngành tại KBNN Quảng Nam, những kết quả đạt được.

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 15:52 | 26/01 Lượt xem: 661

Công tác thanh tra chuyên ngành của KBNN là khâu hậu kiểm cuối cùng nhằm mục đích kiểm tra tính trung thực của các hồ sơ, chứng từ phát sinh tại đơn vị sử dụng ngân sách. Đặc biệt, hiện nay KBNN đã và đang thực hiện giao dịch thanh toán trên môi trường điện tử, công tác tác Thanh tra chuyên ngành là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác kiểm soát chi, công tác quản lý tài chính của các cơ quan, đơn vị

           Từ năm 2016 đến nay,  KBNN Quảng Nam đã thực hiện 21 cuộc TTCN tại các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh với nhiều lĩnh vực thanh tra khác nhau  (y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa thông tin, khoa học và công nghệ, kinh tế và hạ tầng, đầu tư XDCB, công thương nghiệp, quản lý nhà nước cấp xã) của 4 cấp ngân sách (TW, tỉnh, huyện, xã). Trong đó, thanh tra tại 06 đơn vị mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh và tại 15 đơn vị mở tài khoản giao dịch tại KBNN cấp huyện. Qua 06 năm thực hiện, công tác thanh tra chuyên ngành đã đạt được kết quả:

          1. Đã thu hồi kịp thời các khoản tạm ứng  sai quy định, chi ngân sách sai chế độ, định mức, đối tượng…, thu hồi và nộp trả  ngân sách nhà nước với tổng số tiền  7.405.426.171 đồng, trong đó:

          - Đối với kinh phí thường xuyên: tổng số tiền chi sai chế độ, định mức, đối tượng  với số tiền  151.652.171 đồng , gồm các nội dung chi thừa học bổng học sinh 81.056.000 đồng; sử dụng kinh phí đề tài khoa học còn thừa sau khi đã hết nhiệm vụ chi số tiền 7.800.000 đồng; chi sai chế độ phụ cấp khu vực, chi sai khoán công tác phí cho người nghỉ chế độ thai sản; quyết toán trùng: một khoản chi quyết toán từ hai nguồn kinh phí (dự toán và tiền gửi) và nhiều trường hợp sai sót khác.

          - Đối với kinh phí đầu tư XDCB: đã thu hồi số tiền 7.253.774.000 đồng, trong đó thu hồi các khoản chi vượt giá trị quyết toán,  số tiền 18.671.000 đồng; thu hồi  tạm ứng xây lắp sai quy định, chiếm dụng vốn ngân sách với số tiền 7.235.103.000 đồng.      

          2. Phát hiện một số trường hợp chi thiếu chế độ, chính sách và đã trả lại cho các cá nhân, doanh nghiệp tổng số tiền 26.854.243 đồng, gồm các nội dung:  chi cho cán bộ xã, công chức, viên chức còn thiếu so với định mức quy định, số tiền 26.554.243 đồng; trả lại cho doanh nghiệp do thu thừa  phí thẩm định số tiền 300.000đồng.

          3. Thu xử phạt VPHC, cùng với việc chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, để tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính tại đơn vị, Đoàn TTCN, KBNN Quảng Nam đã thực hiện xử phạt VPHC tại 06 đơn vị dự toán là đối tượng thanh tra, ban hành 6 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền thu nộp ngân sách là 12.000.000 đồng, trong đó:

          - Ban hành 04 Quyết định xử phạt VPHC về hành vi: Làm thủ tục thanh toán tạm ứng sau thời hạn cuối cùng phải thực hiện thanh toán tạm ứng đối với các khoản chi thường xuyên không có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc khoản chi không phải gửi hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ đến Kho bạc Nhà nước  (điểm 1a Điều 59  Mục I, Chương V, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; khoản 3a Điều 8 Thông tư 87/2019/TT-BTC  của Bộ Tài chính ) tổng số tiền thu phạt 6.000.000 đồng.

          - Ban hành 02 Quyết định xử phạt VPHC về hành vi: lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước sai so với các nội dung trên hồ sơ, hóa đơn, chứng từ gốc tại đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (khoản 3 Điều 55  Mục I, Chương V, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ;  khoản 2c Điều 4 Thông tư 87/2019/TT-BTC  của Bộ Tài chính) tổng số tiền thu phạt 6.000.000 đồng;

          4. Về cơ chế, chính sách quy định thực hiện nhiệm vụ TTCN trong giai đoạn đầu còn nhiều bất cập, hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN chưa được đầy đủ. Qua tổng kết, đánh giá  những khó khăn vướng mắc về hoạt động TTCN, xử phạt VPHC, Phòng Thanh tra – Kiểm tra, KBNN Quảng Nam  đã đề xuất, kiến nghị bổ sung hành vi  xử phạt VPHC trong lĩnh vực KBNN, được cơ quan có thẩm quyền bổ sung vào hành vi phải xử phạt VPHC quy định tại điểm 1a Điều 59  Mục I, Chương V, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ,về  hành vi:  Lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước sai so với các nội dung trên hồ sơ, hóa đơn, chứng từ gốc tại đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức xử phạt 3.000.000đồng, trước đây nghị định 192/2013/NĐ-CP, không quy định xử phạt VPHC đối với hành vi này.  

           5.Trong thời gian tác nghiệp  tại đơn vị, các Đoàn  TTCN đã chấp hành nghiêm quy chế, quy trình và thực hiện đúng thẩm quyền thanh tra chuyên ngành. Các kết luận, kiến nghị thanh tra tại 21 đơn vị sử dụng ngân sách đã  được  thi hành, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn TTCN và nghiêm túc khắc phục các sai phạm, đồng thời giúp cho  đơn vị nhận thấy được những sai sót cần rút kinh nghiệm để thực hiện đúng chế độ, chính sách nhà nước.    

         Trong những năm qua công tác TTCN tại KBNN Quảng Nam luôn được chú trọng, tổ chức có nề nếp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua hoạt động TTCN đã chủ động phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại sai sót, ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lãng phí ngân sách…,nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính, trong thực thi công vụ tại địa phương./. Đ/c Phạm Hưu Cần, Trưởng phòng Thanh tra- Kiểm tra - Trưởng Đoàn
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên phước

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Dung

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn