Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN Quảng Nam tổ chức thực hiện nghiêm qui định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 13:58 | 26/04 Lượt xem: 1417

Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Bám sát hướng dẫn của KBNN tại Công văn số 2924/KBNN-THPC ngày 11/11/2014, trong những năm qua KBNN Quảng Nam đã tổ chức thực hiện nghiêm, đảm bảo qui trình, qui định đối với nhiệm vụ này trên toàn địa bàn.

     

      
 
         Qua thống kê báo cáo tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN trên toàn địa bàn từ năm 2015 đến nay cho thấy phần lớn các lỗi vi phạm của các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) thường rơi vào trường hợp chi không đúng Mục lục ngân sách; ghi sai số tiền bằng số và bằng chữ; ghi thiếu thông tin về tài khoản, họ tên của người đứng đầu đại diện cho các tổ chức, cá nhân tham gia ký Hợp đồng kinh tế;  gửi cam kết chi đến KBNN để thực hiện cam kết chi  quá thời gian quy định kể từ khi ký hợp đồng kinh tế; thanh toán tạm ứng quá thời gian quy định; không thực hiện thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa hai bên… Tuy nhiên, đa số các đơn vị đều lần đầu vi phạm, nên KBNN Quảng Nam chỉ xử phạt cảnh cáo, qua đó chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định, quy trình, thủ tục về chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.


           
            Đối với công tác kiểm soát chi, có 170 trường hợp vi phạm bị xử phạt, trong đó 132 trường hợp phạt cảnh cáo và 38 trường hợp phạt tiền, với tổng số tiền xử phạt là 52.800.000 đồng.  Các vi phạm bị xử phạt chủ yếu là hành vi gửi cam kết chi đến KBNN để thực hiện cam kết chi quá thời gian quy định kể từ khi ký hợp đồng kinh tế; thanh toán tạm ứng quá thời gian quy định; vi phạm các điều kiện chi ngân sách Nhà nước... Tất cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN đều được các đơn vị SDNS, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thi hành, chưa có vụ nào bị cưỡng chế thi hành hoặc bị khiếu nại, kiện tụng. Riêng đối với công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN Quảng Nam đã thực hiện thanh tra tại 11 đơn vị SDNS trên địa bàn, song phần lớn các đơn vị chỉ còn tồn tại, sai sót nhỏ, nên chưa có trường hợp nào vi phạm đến mức phải xử phạt VPHC.

            Nhìn chung kể từ khi triển khai thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo qui định của pháp luật, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN của các đơn vị SDNS, các chủ đầu tư trên địa bàn giảm đáng kể so với các năm trước đây. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Thông tư hướng dẫn số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính trên địa bàn vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định. Qua rà soát và tự kiểm tra, KBNN Quảng Nam đã có một số kiến nghị bổ sung sửa đổi những điểm còn bất cập so với thực tế. Hy vọng trong thời gian đến việc thực hiện qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn, theo đó góp phần làm công khai minh bạch, hạn chế sai sót trong quản lý và sử dụng Ngân sách nhà nước. 


Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn