Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụLiên kết

Chi tiết tin

KBNN Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 16:18 | 13/10 Lượt xem: 301

Nhằm sơ kết đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2022, sáng ngày 13/10/2022, KBNN Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc KBNN tỉnh; Giám đốc KBNN cấp huyện; Lãnh đạo và chuyên viên tổng hợp các phòng thuộc KBNN tỉnh; Bí thư đoàn thanh niên. Đồng chí Trần Phước Tào, Giám đốc KBNN Quảng Nam chủ trì và chỉ đạo hội nghị.


Quan cảnh hội nghị

Báo cáo sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2022, KBNN Quảng Nam đánh giá:

Trong 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội  trên địa bàn tỉnh phục hồi và phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực, thu ngân sách nhà nước đạt 97% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn như: nguồn thu từ các doanh nghiệp có vốn ĐTNN chưa đạt tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp... Bám sát chương trình công tác năm 2022, sự chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, chính quyền địa phương và KBNN, KBNN Quảng Nam đã lãnh đạo toàn hệ thống thực hiện thông suốt, đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương. Cụ thể:

Chủ động phối hợp với các cơ quan thu trên toàn địa bàn và các ngân hàng thương mại đã được ủy nhiệm thu để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp. Tính đến hết quý III năm 2022, KBNN Quảng Nam đã mở TKCT tại 46 điểm, cụ thể như: ngân hàng Nông nghiệp PTNT 17 điểm; ngân hàng Đầu tư 06 điểm; ngân hàng Ngoại thương 07 điểm; ngân hàng Công thương 06 điểm và ngân hàng Quân đội 04 điểm; ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 01 điểm, ngân hàng TMCP Đông Nam Á 01 điểm, ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt: 03 điểm, ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 01 điểm. Kết quả, tổng thu NSNN trên địa bàn 9 tháng năm 2022 là 22.883 tỷ đồng, đạt 97% DT và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa 17.266 tỷ đồng, đạt 91% DT, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; thu XNK 5.569 tỷ đồng, đạt 118% DT và tăng 117% so với cùng kỳ năm trước.

          Bám sát chủ trương, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ và địa phương, cùng các hướng dẫn của Bộ, Ngành, KBNN Quảng Nam đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, đảm bảo đúng Luật, đúng cơ chế, chính sách hiện hành; tăng cường kiểm soát các khoản chi thường xuyên NSNN như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài.... Đáp ứng nhu cầu chi trả của các đơn vị SDNS, CĐT trên địa bàn, đặc biệt là các khoản chi cho con người, chi chế độ chính sách, an sinh xã hội...; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh. Tổng chi NSNN trên địa bàn trong 9 tháng năm 2022 là 15.720 tỷ đồng, trong đó: Chi NSTW 1.998 tỷ đồng; chi NSĐP 13.722 tỷ đồng, đạt 58% dự toán NSĐP năm 2022 do HĐND tỉnh giao. Qua kiểm soát chi, KBNN Quảng Nam đã phát hiện sai sót và Quyết định xử phạt hành chính 16 trường hợp, thu nộp vào NSNN 25,5 triệu đồng.

 Phối hợp, đôn đốc Chủ đầu tư chủ đầu tư hoàn tất thủ tục và thực hiện giải ngân vốn đầu tư XDCB, CTMT năm 2022 theo kế hoạch. Kết quả  đến 30/9/2022, đã giải ngân VĐT XDCB , CTMT được 3.057/7.821 tỷ đồng, đạt 39% KHV năm 2022 và KHV năm trước chuyển sang năm 2022.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị có quan hệ giao dịch với KBNN thanh toán qua thẻ tín dụng, nhờ đó doanh số thu – chi tiền mặt qua KBNN giảm đáng kể. Tổng doanh số thu - chi tiền mặt 9 tháng năm 2022 là 905 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu- chi trực tiếp với khách hàng là 582 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra năm 2022:


Đ/c Trần Phước Tào, Giám đốc KBNN tỉnh kết luận, chỉ đạo hội nghị

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc KBNN Quảng Nam đã quán triệt các đơn vị thuộc và trực thuộc cụ thể hóa kế hoạch công tác còn lại trong những tháng cuối năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và tình hình thực tế của địa phương. Trong đó có các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản như:

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao trách nhiệm của Người đứng đầu trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm các nội dung đã đăng ký cam kết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Quán triệt công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ và Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho Bạc Nhà nước.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và các NHTM được UNT để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, đảm bảo đúng Luật, đúng cơ chế, chính sách hiện hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả của các đơn vị SDNS trên địa bàn, nhất là thời điểm cuối năm.

  Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐT công theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 về kế hoạch thực hiện và giải ngân VĐT công năm 2022; theo dõi, thu hồi tạm ứng VĐT, đồng thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn.

Tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến KBNN, hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng; thường xuyên, định kỳ cảnh báo rủi ro trong hoạt động giao dịch giữa đơn vị thụ hưởng NSNN với KBNN, đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số, thanh toán điện tử từ các đơn vị thụ hưởng NSNN.


Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn