Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 9:50 | 08/05 Lượt xem: 33

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, giảm dần tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán, đặc biệt trong lĩnh vực công, hành chính công, phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử. Đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của ngươi dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt. Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Ngày 14 tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 672/QĐ- UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trong thời gian  qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam đã triển khai các chương trình hiện đại hóa thu, hiện đại hóa chương trình thanh toán, đặc biệt là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Ảnh: Giao dịch thanh toán tại phòng Kế toán nhà nước, KBNN Quảng Nam (năm 2022)

Trong công tác thu ngân sách nhà nước, KBNN Quảng Nam đã mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu ngân sách nhà nước như: tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán của KBNN tại các ngân hàng thương mại tham gia thanh toán song phương điện tử hoặc thu qua thanh toán liên ngân hàng; đẩy mạnh phối hợp thu và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước cho các ngân hàng thương mại với nhiều hình thức đa dạng (ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt vi phạm hành chính). KBNN Quảng Nam cũng đã phối hợp với các cơ quan Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại triển khai dự án hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước để chia sẻ dữ liệu thu và tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng các hình thức điện tử, thường xuyên tuyên truyền, vận động người nộp ngân sách nhà nước sử dụng các hình thức thu nộp điện tử như thu qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia . Đáng chú ý, đã phối hợp với cơ quan Thuế triển khai trên diện rộng nhận lệnh hoàn thuế điện tử để có thể tiếp nhận, hạch toán lệnh hoàn thuế và chuyển lệnh thanh toán cho ngân hàng thương mại thực hiện chi ngân sách nhà nước.

Bên cạnh công tác thu ngân sách nhà nước, KBNN Quảng Nam cũng đang tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong chi ngân sách nhà nước. Theo đó, KBNN Quảng Nam kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát chi ngân sách nhà nước và kiểm soát chi bằng tiền mặt trong phạm vi dự toán được duyệt, theo đúng nội dung, mục đích, tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật hiện hành; từng bước chuyển hoạt động chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt sang các ngân hàng thương mại nơi KBNN Quảng Nam mở tài khoản thanh toán.

Thực hiện theo đúng mục tiêu cụ thể của chiến lược phát triển Kho bạc, đến năm 2025 KBNN vận hành hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng Kho bạc  số; cơ bản hoàn thành các giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc được thực hiện theo phương thức điện tử ( trừ các giao dịch thuộc phạm vi bí mật của nhà nước).

Tác giả: Trần Thị Tùng Giang

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn