Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC NĂM 2022

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 8:53 | 16/12 Lượt xem: 144

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Ngày 15/12/2021, KBNN Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức năm 2021 nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ của Công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ Công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước nói chung và của hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng. Đồng thời qua hội nghị nhằm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị đề ra năm 2021; xây dựng và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Về dự Hội nghị, có 89 đại biểu đại diện cho 251 Công chức KBNN Quảng Nam. Đồng chí, Trần Phước Tào,Giám đốc KBNN Quảng Nam chủ trì hội nghị.


Đ/c Trần Phước Tào - Giám đốc KBNN Quảng Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2021, kết quả lãnh đạo thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của KBNN Quảng Nam; báo cáo tổng kết phong trào Công chức và hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của BCH Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam; báo cáo công khai tài chính nội bộ năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021. Đồng thời Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tham luận của 04 đơn vị về kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện qui chế dân chủ, hoạt động phong trào công đoàn tại cơ sở…

Với tinh thần trách nhiệm trước Cơ quan và tổ chức Công đoàn, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận đóng góp ý kiến, báo cáo tham luận để làm sáng tỏ thêm các vấn đề về: Chỉ đạo thực hiện phong trào Công chức và hoạt động công đoàn trong năm qua. Phương hướng xây dựng phong trào Công chức, tổ chức công đoàn và những biện pháp thực hiện. Đó cũng là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai Nghị quyết của Hội nghị đại biểu công chức KBNN Quảng Nam năm 2022.

Trong bầu không khí công khai, dân chủ, Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả hoạt động công tác của KBNN Quảng Nam và hoạt động phong trào công chức KBNN Quảng Nam năm 2021. Đặc biệt, năm 2021 CĐCS KBNN Quảng Nam đã tiếp tục kiện toàn Mô hình tổ chức hoạt động theo ngành dọc từ tỉnh đến huyện với 22 đơn vị thuộc và trực thuộc (17 CĐCSTV và 05 CĐBP). Tổ chức quản lý, hoạt đông theo mô hình rộng lớn như vậy, ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhất định. Song đến thời điểm này có thể nói hoạt động của phong trào Công chức KBNN Quảng Nam trong năm 2021 đã đạt khá nhiều thành tích đáng khích lệ: Tình hình tư tưởng Công chức được ổn định, phong trào thi đua yêu nước được duy trì có nề nếp và phát triển, một số gương điển hình tiến tiến được phát huy và giữ vững. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều hình thức phong phú và hiệu quả, phong trào TDTT, VHVN được thực hiện mạnh mẽ, khá sôi nổi; công tác chăm lo đời sống cho Công chức từng bước được cải thiện, hoạt động xã hội từ thiện ngày càng đi vào chiều sâu, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đạt được những kết quả khá tốt.      Đ/c Phạm Văn Phong- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Quảng Nam
            trao Giấy khen cho các tập thể có thánh tích xuất sắc trong hoạt động phong trào công đoàn năm 2021

          Nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết vì mục tiêu xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc; hướng tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao năm 2022. Bám sát phương châm hành động, mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành, nghị quyết của Đảng, đoàn thể cấp trên, Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của KBNN Quảng Nam năm 2022 với phương hướng: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường giáo dục lập trường, tư tưởng giai cấp công nhân trong thời kỳ hội nhập và phát triển; nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đoàn viên; tổ chức thực hiện tốt các chức năng của công đoàn, trong đó chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên là nhiệm vụ trung tâm; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người CBCC “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Theo dự báo, năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đây cũng là năm toàn đảng, toàn dân tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chương trình hành động về Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội nghị đại biểu công chức KBNN Quảng Nam kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên Công đoàn Cơ sở KBNN Quảng Nam nêu cao truyền thống đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, phát huy tinh thần dân chủ, ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của ngành đề ra, góp phần xây dựng KBNN Quảng Nam ngày càng vững mạnh, tiếp tục giữ vững phong trào thi đua, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ công chức KBNN Quảng Nam năm 2022 đã được thống nhất thông qua ./.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn