Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

1.979 Đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thanh toán qua Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 8:39 | 26/12 Lượt xem: 119

Theo đánh giá và ghi nhận của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 30/11/2020 KBNN Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu triển khai áp dụng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cấp độ 4 của KBNN trên toàn địa bàn tỉnh nhà, với 1.979 đơn vị sử dụng NSNN thuộc đối tượng tham gia đã áp dụng DVCTT của KBNN, đạt 100%; trên 98% chứng từ được kiểm soát thanh toán qua cổng Dịch vụ công, đạt trên mức bình quân chung cả nước (dự kiến đến hết ngày 31/12/2020 đạt 100%).

Bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020 của Chính phủ, các bộ, ngành và  địa phương; căn cứ chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 và các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 của toàn hệ thống KBNN, KBNN Quảng Nam xác định mục tiêu năm 2020: “Triển khai hoàn thành các đề án, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN Quảng Nam”.Ảnh: Trực tiếp hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách triển khai áp dụng Dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Thăng Bình

          Năm 2020, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thiên tai và bão lụt kéo dài, tình hình kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn
. Hoạt động trong bối cảnh đó, KBNN Quảng nam cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của toàn thể công chức; sự quan tâm chỉ đạo của KBNN và lãnh đạo chính quyền địa phương, KBNN Quảng Nam đã lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm. Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trong mà đơn vị đã hoàn thành vượt mức là: Mở rộng cung cấp DVC trực tuyến KBNN đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ đầu tư trên địa bàn theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Kết quả đến hết ngày 30/11/2020, toàn tỉnh có 100% đơn vị (thuộc đối tượng bắt buộc) thực hiện tham gia DVCTT của KBNN; tỷ lệ chứng từ giao dịch qua DVCTT trên tổng số chứng từ chi NSNN bình quân đạt trên 98%, vượt mức bình quân chung cả nước. Trong đó có trên 50% KBNN cấp huyện trực thuộc đã đạt 100% cả 02 tiêu chí về số đơn vị tham gia và số lượng chứng từ thanh toán qua Dịch vụ công trực tuyến như: KBNN Hội An, Điện Bàn, Nam Trà My, Quế Sơn, Núi Thành, Đông Giang, Duy Xuyên…


Ảnh: Cảnh giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Nông Sơn

         Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 về phê duyệt Danh mục DVCTT tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Trong năm 2020 KBNN đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thành công việc tích hợp nhiều DVCTT mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đến nay KBNN đã hoàn thành tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 7/9 DVCTT mức 4, vượt 01 chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020. Trong đó bao gồm 07 Dịch vụ công ứng với 07 thủ tục hành chính:

 (1) Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước;

 (2) Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước;

 (3) Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN.

 (4) Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN;

(5) Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN;

(6) Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN;

(7) Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp.

Với những kết quả đạt được từ triển khai áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức 4 của KBNN đã góp phần tăng tính minh bạch, cung cấp các thông tin liên quan về TTHC, dữ liệu, cũng như tiến độ giải quyết xử lý hồ sơ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách… đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện thanh toán qua DVCTT cấp độ 4 của KBNN đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và phòng chống dịch bệnh rất hiệu quả. Hy vọng các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tiếp tục khai thác và vận hành hiệu quả hơn nữa DVCTT của KBNN.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn