Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC NĂM 2021

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 8:51 | 22/12 Lượt xem: 127

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Ngày 19/12/2020, KBNN Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức năm 2021 nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ của Công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ Công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước nói chung và của hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng. Đồng thời qua hội nghị nhằm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị đề ra năm 2020; xây dựng và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

         Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và được sự thống nhất của  tổ chức Đảng, Đoàn thể cấp trên, từ năm 2020 tổ chức Đảng, Chính quyền và đoàn thể KBNN Quảng Nam đã thông nhất quản lý, phối hợp chỉ đạo điều hành theo Mô hình ngành dọc từ KBNN cấp tỉnh đến KBNN cấp huyện. Theo đó chính thức từ ngày 01/01/2020 các tổ chức Đoàn thể tại các KBNN trực thuộc đã trở về sinh hoạt dưới mái nhà chung Hệ thống KBNN Quảng Nam.Và đây cũng là năm đầu tiên KBNN Quảng Nam tổ chức Hội nghị đại biểu Công chức. Về dự Hội nghị, có 92 đại biểu đại diện cho 254 Công chức KBNN Quảng Nam. Đồng chí, Trần Phước Tào,Giám đốc KBNN Quảng Nam chủ trì hội nghị.

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị đại biểu công chức KBNN Quảng Nam năm 2021

           Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2020, kết quả lãnh đạo thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của KBNN Quảng Nam; báo cáo tổng kết phong trào Công chức và hoạt động công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của BCH Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam; báo cáo công khai tài chính nội bộ năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020. Đồng thời Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022.Ảnh: Đ/c Trần Phước Tào - Giám đốc KBNN Quảng Nam phát biểu khai mạc hội nghị       

         Với tinh thần trách nhiệm trước Cơ quan và tổ chức Công đoàn, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận đóng góp ý kiến, báo cáo tham luận để làm sáng tỏ thêm các vấn đề về: Chỉ đạo thực hiện phong trào Công chức và hoạt động công đoàn trong năm qua. Phương hướng xây dựng phong trào Công chức, tổ chức công đoàn và những biện pháp thực hiện. Đó cũng là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai Nghị quyết của Hội nghị đại biểu công chức KBNN Quảng Nam năm 2021.


Ảnh: Đ/c Nguyễn Quốc Tùng- Giám đốc KBNN Nam Trà My báo cáo tham luận       

          Trong bầu không khí công khai, dân chủ, Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả hoạt động công tác của KBNN Quảng Nam và hoạt động phong trào công chức KBNN Quảng Nam năm 2020. Đã phát huy được dân chủ trong điều hành công việc với tinh thần tự khắc phục khó khăn, ý thức trách nhiệm và tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất, gương mẫu tự giác, động viên công chức ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.Ảnh: Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022

          Năm 2021, là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, đặc biệt là năm diễn ra
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm đầu toàn Đảng, toàn dân bước sang một giai đoạn mới với nhiều mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được cung cấp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN, đó là mục tiêu và phương châm hành động của Hệ thống KBNN. Nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết vì mục tiêu xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc; hướng tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao năm 2021. Bám sát phương châm hành động, mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành, nghị quyết của Đảng, đoàn thể cấp trên, Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của KBNN Quảng Nam năm 2021 với phương hướng: Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tăng cường giáo dục lập trường, tư tưởng giai cấp công nhân trong thời kỳ hội nhập và phát triển; nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đoàn viên; tổ chức thực hiện tốt các chức năng của công đoàn, trong đó chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên là nhiệm vụ trung tâm; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người CBCC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; tham gia tích cực cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn