Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN Quảng Nam quyết tâm nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính năm 2020

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 14:34 | 04/08 Lượt xem: 315

Trên cơ sở chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và công bố theo Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 16/6/2020. Vừa qua, ngày 23/7/2020 KBNN Quảng Nam đã tổ chức họp Ban chỉ đạo CCHC của đơn vị để rà soát, phân tích kết quả đạt theo từng nội dung cải cách hành chính. Qua đó đơn vị đã xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và giải pháp đẩy mạnh công tác này trong năm 2020.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019:

Với tinh thần quyết tâm và nổ lực của toàn đơn vị, năm 2019 Chỉ số CCHC của KBNN Quảng Nam đạt 93,75%, xếp hạng thứ 2/5 đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, tăng 02 bậc so với năm 2018. Trong đó, các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực đạt khá cao, như:

Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 89,83%, xếp hạng thứ 2/5 đơn vị ngành dọc cấp tỉnh, tăng 01 bậc so với năm 2018 (3/5).

Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản Qui phạm pháp luật đạt 94,52%, xếp hạng thứ 1/5 đơn vị ngành dọc cấp tỉnh, tăng 4 bậc só với năm 2018 (5/5)

Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính, đạt 89,06%, xếp hạng thứ 5/5 đơn vị ngành dọc cấp tỉnh, giảm 4 bậc so với năm 2018 (1/5).

Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 94,45%, xếp hạng thứ 2/5 đơn vị ngành dọc cấp tỉnh. Bằng so với năm 2018 (bậc 2/5)

Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đạt 97%, xếp hạng thứ 1/5 đơn vị ngành dọc cấp tỉnh, tăng 2 bặc so với năm 2018 (3/5)

Chỉ số thành phần cải cách tài chính công đạt 98,57%, xếp hạng thứ 2/5 đơn vị ngành dọc cấp tỉnh, tăng 01 bặc so với năm 2018 (3/5).

Chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính đạt 98,74%, xếp hạng thứ 2/5 đơn vị ngành dọc cấp tỉnh, tăng 3 bậc so với năm 2018 (5/5)

Qua kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC cho thấy, năm 2019 KBNN Quảng Nam, đặc biệt là Người đứng đầu đơn vị đã quan tâm lãnh đạo triển khai toàn diện, có chất lượng 06 nhiệm vụ cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Quyết định 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 3879/QĐ-KBNN ngày 05/9/2016 của Tổng Giám đốc KBNN về ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020.

                                                                                                                             Ảnh minh họa

            Giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC của KBNN Quảng Nam năm 2020:

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020 KBNN Quảng Nam quyết tâm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, trong đó có những giải pháp cụ thể như sau:

Một là, triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 1464/QĐ-UBND, ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh ban hành “ Qui định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện CCHC ”. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ CCHC đã đề ra. Định kỳ đánh giá, xếp loại thi đua và xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với kết quả thực hiện công tác này gắn liền với kết quả hoạt động trên từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

Hai là, thường xuyên nhắc nhở, quán triệt công chức, đặc biệt là công chức tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC giữ vững kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội qui, qui chế cơ quan và quy trình nghiệp vụ; luôn thể hiện “Văn minh, văn hóa nghề Kho bạc” khi giao tiếp với khách hàng, có thái độ phục vụ khách hàng đúng mực; hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những vướng mắc cho khách hàng đầy đủ, rõ ràng. Định kỳ tổ chức lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của ngành, trên cơ sở đó điều chỉnh, khắc phục kịp thời những điểm yếu trong công tác này.

Ba là, tăng cường tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến KBNN, phấn đấu đến 30/10/2020 đạt 100% đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch qua cổng Dịch vụ công trục tuyến của KBNN (trừ các đơn vị An ninh, Quốc phòng). Tính đến 31/7/2020, toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 1.852/1993 đơn vị tham gia DVCTT của KBNN (đạt 93%), với số lượng chứng từ giao dịch qua cổng DVC trong tháng 7 năm 2020 là 31.951 (đạt 75%) so với tổng số lượng chứng từ giao dịch qua KBNN được hạch toán trên TABMIS. Trong đó có nhiều địa phương đã đạt 100% đơn vị tham gia DVCTT của KBNN và có số lượng chứng từ giao dịch qua cổng DVCTT trên 75%, như: Hội An, Phước Sơn, Nam Giang, Nam Trà My, Tây Giang, Phú Ninh

Bốn là, đề xuất KBNN sớm triển khai Hệ thống đa phương tiện trực tuyến đến KBNN cấp huyện để phục vụ cho các hội nghị trực tuyến của Ngành.

Năm là, thực hiện có chất lượng công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của KBNN Quảng Nam; thẩm định, chấm điểm Chỉ số CCHC của KBNN cấp huyện trực thuộc theo yêu cầu về nội dung và thời gian quy định của UBND tỉnh Quảng Nam.


Ảnh: Cảnh giao dịch qua cổng Dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Nông Sơn

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn