Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

CƠ QUAN KBNN QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM 2020

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 9:10 | 10/01 Lượt xem: 619

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Chiều ngày 08/01/2020, Cơ quan KBNN Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị công chức năm 2020, với toàn thể Công chức, người lao động trong đơn vị được triệu tập tham dự.

           Hội nghị công chức nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ của Công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ Công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước nói chung và của hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng.

Ảnh: Đ/c Trần Phước Tào - Giám đốc KBNN Quảng Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Hội nghị.
           
          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận báo cáo tổng kết công tác năm 2019, kết quả lãnh đạo thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của KBNN Quảng Nam; báo cáo tổng kết phong trào Công chức và hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của BCH Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; báo cáo công khai tài chính năm 2019…

Ảnh: Đ/c Phạm Văn Phong- PGĐ, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua
Báo cáo tổng kêt hoạt động, tổng kết thực hiện qui chế dân chủ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020


Ảnh: Đ/c Trương Công Điện - Trưởng phòng TV-QT thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2019

             Với tinh thần trách nhiệm trước Cơ quan và tổ chức Công đoàn, các Đại biểu đã nghiên cứu, dân chủ thảo luận đóng góp ý kiến, làm sáng tỏ thêm các vấn đề về: Chỉ đạo thực hiện phong trào Công chức và hoạt động công đoàn trong năm qua. Phương hướng xây dựng phong trào Công chức, tổ chức công đoàn và những biện pháp thực hiện. Đó  là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai Nghị quyết của Hội nghị công chức năm 2020.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2019, hoạt động của phong trào Công chức trong năm 2019 đã đạt khá nhiều thành tích đáng khích lệ: Tình hình tư tưởng Công chức được ổn định, phong trào thi đua yêu nước được duy trì có nề nếp và phát triển, một số gương điển hình tiến tiến được phát huy và giữ vững. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều hình thức phong phú và hiệu quả, phong trào TDTT, VHVN được thực hiện mạnh mẽ, khá sôi nổi; công tác chăm lo đời sống cho Công chức từng bước được cải thiện, hoạt động xã hội từ thiện ngày càng đi vào chiều sâu, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đạt được những kết quả khá tốt.Để đạt được những thành tích nêu trên là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ giữa Chính quyền, Công đoàn, các đoàn thể và các phòng chuyên môn chặt chẽ, hiệu quả và sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể Công chức Cơ quan KBNN Quảng Nam.

          Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển KBNN với mục tiêu đến năm 2020 xây dựng KBNN hiện đại hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử; Ý thức đầy đủ về trách nhiệm của cơ quan KBNN cấp tỉnh đòi hỏi mỗi tập thể đơn vị, mỗi CBCC phải  là những hạt nhân tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của KBNN Quảng Nam. Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, KBNN Quảng Nam năm 2020, Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề: “ Phát huy truyền thống của ngành, đội ngũ CBCC đoàn kết một ý chí, vượt mọi khó khăn, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2020”. Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực của cơ quan gắn với việc triển khai cuộc vận động xây dựng người CBCC “Trung thành- Trách nhiệm- Liêm chính- Sáng tạo. Phong trào thi đua phải được đăng ký nội dung, phát động sâu rộng đến toàn thể CBCC, NLĐ, được đôn đốc và duy trì thường xuyên. Đặc biệt chú ý đến chất lượng của các phong trào, nâng cao tính tự giác của CBCC, NLĐ; chú trọng đi sâu đề xuất các sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào trong công việc chuyên môn, gắn với công tác thực hành tiết kiệm.

            2. Nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp trong CBCC, NLĐ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.
        3. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền; hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất khách hàng đến giao dịch. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Qua một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị công chức Cơ quan KBNN Quảng Nam năm 2020 đã thành công tốt đẹp với 100% công chức, người lao động biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2020. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Phước Tào- Giám đốc KBNN Quảng Nam đã long trọng tuyên bố Bế mạc Hội nghị trong niềm vui thành công, đoàn kết và dân chủ.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn