Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ
Liên kết

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ ngày 01 tháng 10 năm 2019

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 9:10 | 19/09 Lượt xem: 613

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước tại địa phương, ngày 22/8/2019 Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-BTC về việc Sáp nhập 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện vào Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Quyết định số 1618/QĐ-BTC về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Thực hiện quyết định của Bộ truởng Bộ Tài chính và công văn của Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, huyện. Theo đó, sáp nhập Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ vào Cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh và sắp xếp, kiện toàn các phòng thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam kể từ ngày 01/10/2019.

Sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, tại Cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ giảm từ 07 phòng xuống còn 05 phòng; Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ sáp nhập vào Cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh. Nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ được chuyển giao sang các phòng nghiệp vụ và văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Như vậy, từ ngày 01/10/2019, các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ sẽ trực tiếp giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: Số 81, đường Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Về cơ bản mọi thủ tục hành chính và qui trình giao dịch không có gì thay đổi so với trước khi sáp nhập.


Ảnh: Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
          Đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gon, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của KBNN trong thời gian qua KBNN Quảng Nam đã tập trung quán triệt tư tưởng đối với đội ngũ Cán bộ công chức; rà soát chuẩn bị chu đáo về điểu kiện cơ sở vật chất và con người để đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục và thông suốt ngay sau khi sáp nhập, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy đợt này. 

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn