Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN Đại Lộc: Những kết quả bước đầu sau 3 tháng triển khai tổ chức thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 13:24 | 27/10 Lượt xem: 146

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái dộ làm việc và nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử trong hoạt động công vụ, góp phần hình thành nên phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ. Đồng thời, là cơ sở để mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự điều chỉnh hành vi của mình nhằm đạt tới các giá trị văn hóa, ngày 07/6/2022 KBNN đã ký Quyết định số 2594/QĐ-KBNN về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước.

Để Bộ quy tắc ứng xử được triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả tại KBNN cơ sở. Cấp ủy, Ban Giám đốc KBNN Đại Lộc đã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như lồng ghép trong các hội nghị của chính quyền, đoàn thể, sinh hoạt chi bộ để tuyên truyền và phối hợp với tổ chức Công đoàn của đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện những nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử thông qua việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại đơn vị…Theo dó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng đến thái độ làm việc của hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là với những giao dịch viên thường xuyên tiếp xúc với người dân, đơn vị giao dịch, nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động Kho bạc Nhà nước…


                    Một cảnh hoạt động giao dịch tại KBNN Đại Lộc

Có thể khẳng định, sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của KBNN, nhìn chung bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã ý thức hơn việc chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả, đặc biệt không để quá hạn hồ sơ chứng từ hay bỏ sót nhiệm vụ được giao, tiến độ giải quyết công việc nhanh, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong việc tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện được tinh thần phục vụ, sự hài lòng của khách hàng giao dịch đối với đơn vị được nâng lên rõ nét.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay, đó là: Ý thức, hành vi ứng xử,  giao tiếp của các giao dịch viên với các đơn vị giao dịch trong môi trường làm việc công nghệ số( DVC trực tuyến trong hoạt động KBNN) còn chưa được chuẩn mực, các nội dung trao đổi thông tin, hướng dẫn khách hàng, từ chối trong thanh toán vẫn còn chưa rõ ràng, nội dung trao đổi chưa hết nghĩa, chưa rõ ý nên gây hiểu nhầm….nên cần có giải pháp cụ thể để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Trong thời gian tới, để Bộ Quy tắc ứng xử được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thường xuyên, lâu dài, KBNN Đại Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực hơn, như tổ chức hội nghị, tọa đàm, qua đó nâng cao ý thức tự giác thực hiện của từng cá nhân công chức, có sự giám sát qua lại trong việc chấp hành thực hiện Bộ quy tắc ứng xử gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo kết luân số 01-KL/TW; Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 1224-QĐ/TU ngày 6/5/2019 của Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra, giám sát, xử lý những sai phạm trong thực hiện, công khai các hoạt động công vụ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong thực thi nhiệm vụ, đưa nội dung Bộ quy tắc vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan theo định kỳ/ vào việc đánh giá cán bộ, đảng viên hàng tháng, quý, năm theo quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nắm chắc nội dung quy tắc để nghiêm túc thực hiện, đặc biệt là việc giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc dịch vụ công trức tuyến, góp phần tạo nên sự đổi mới đột phá về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc. Tổ chức lồng ghép phát động phong trào thi đua, ký cam kết thi đua tổ chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong đơn vị nhằm triển khai đồng bộ, tạo sự lan tỏa trên toàn đơn vị./.

Tác giả: Đoàn Đá

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn