Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

KBNN Núi Thành tổ chức Hội nghị công chức năm 2022

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 7:44 | 07/12 Lượt xem: 165

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Để đạt được mục tiêu và phương châm của ngành Kho bạc năm 2022 vào những ngày cuối năm 2021, với bộn bề công việc, nhất là phục vụ kịp thời nhu cầu thanh toán cho các đơn vị giao dịch; trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt  kiểm soát dịch bệnh Covid.  Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2021 KBNN Núi Thành tổ chức thành công Hội nghị CBCC năm 2022; Tham gia và chủ trì Hội nghị có trong đoàn Chủ tịch Ông: Mai Văn Ánh; Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Ông: Phan Văn Ánh; Phó Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn CSTV và thư ký Hội nghị bà: Võ Thị An, cùng CBCC trong đơn vị. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết thi đua năm 2021 nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác thi đua năm 2021 và rút ra bài học kinh nghiệm, triển khai phương hướng công tác thi đua năm 2022, Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động ban thanh tra nhân dân và phương hướng năm 2022; Hội nghị thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2021 ; Người đứng đầu đơn vị phối hợp với Công đoàn kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của đơn vị; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, kết quả và giải pháp việc giám sát tình hình cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của CBCC. Trong dịp này Hội nghị thông qua các Quyết định khen thưởng của Công đoàn cơ sở KBNN Quảng Nam


                                                          Toàn cảnh Hội nghị

          Với sự tham gia góp ý sôi nỗi của CBCC, Hội nghị đã thông qua Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn và Nghị quyết của Hội nghị với 100% nhất trí thực hiện cho năm 2022.


                                            Đ/c Mai Văn Ánh- Giám đốc KBNN Núi Thành, chủ trì Hội nghị 
            
            Cuối cùng ông Mai Văn Ánh - Giám đốc  đã ghi nhận những đóng góp của CBCC trong đơn vị, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan  không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra./.

Tác giả: Phan Văn Ánh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn