Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước tại đơn vị miền núi – KBNN Nam Trà My

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 10:14 | 25/12 Lượt xem: 119

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong tình hình mới. Theo chiến lược đến năm 2020, KBNN phát triển hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử.

Năm 2020, dấu ấn đó chính là triển khai DVC KBNN, toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu. Tuy nhiên, với một đơn vị KBNN cơ sở miền núi – KBNN Nam Trà My lại là một thách thức lớn: Cơ sở hạ tầng truyền thông một huyện nghèo chưa được ổn định, xã vùng cao chưa được các nhà mạng chú trọng đầu tư, bộ máy đơn vị sử dụng NSNN cấp xã chủ yếu là người đồng bào, trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế,…Những nguyên nhân đó, chính là rào cản lớn nhất trong việc triển khai thực hiện DVC KBNN, đa phần các đơn vị sử dụng NSNN nảy sinh tâm lý “muốn níu kéo cái cũ, không muốn thay đổi và tiếp cận cái mới”.


Ảnh: Đ/c Nguyễn Quốc Tùng- Giám đốc KBNN Nam Trà My báo cáo tham luận
                         tại hội nghị đại biểu công chức KBNN Quảng Nam năm 2021

         Tháng 02/2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trên cả nước, triển khai DVC KBNN lại càng khó khăn hơn bao giờ hết, hội họp, giao tiếp đông người được tạm dừng theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, Chỉ thị số 16/CT-TTg cũng nêu rõ: “…tăng cường làm việc qua mạng, các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà”. Với khó khăn, thách thức trên, lãnh đạo KBNN Nam Trà My tìm thấy cơ hội và quyết tâm triển khai thực hiện.

Mọi khó khăn sẽ được vượt qua nếu nó được xây đắp bởi lòng kiên trì, sự bền bỉ, một ý chí quyết tâm. KBNN Nam Trà My đã động viên, khơi dậy niềm tin, phát huy năng lực trong toàn thể CBCC, tập trung nghiên cứu, vận hành thuần thục DVC KBNN – Mỗi Giao dịch viên phải trở thành “thành viên” của đội tập huấn DVC, chịu trách nhiệm tập huấn trực tiếp cho Kế toán đơn vị sử dụng NSNN mình chuyên trách quản lý. Đồng thời, phối hợp các nhà mạng VNPT, Viettel cài đặt DVC KBNN, cấp chứng thư số cho các đơn vị; báo cáo KBNN cấp trên, cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai theo hình thức “tập huấn phân tán” – Theo lịch định sẵn, tập huấn từng Kế toán đơn vị, theo lối cầm tay chỉ việc.

Nhằm tránh tâm lý e ngại khi tiếp cận phương thức giao dịch mới – DVC KBNN, KBNN Nam Trà My đã đề nghị các đơn vị sử dụng NSNN: “kể từ ngày tập huấn, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, đơn vị phải thực hiện việc giao dịch (nếu có nhu cầu phát sinh) với KBNN Nam Trà My qua DVC KBNN” – Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg. Kết quả mang lại, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 5 năm 2020, 100%  đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn huyện đã thực hiện giao dịch với KBNN bằng phương thức “Giao dịch điện tử - DVC KBNN”.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý NSNN là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong nền kinh tế công. Đồng thời, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, sẽ cải thiện được kỹ năng chuyên môn, mang lại hiệu quả cho công việc, phù hợp với xu thế phát triển.

Với cách nhìn từ việc triển khai DVC KBNN, các đơn vị sử dụng NSNN đã dần không còn giao dịch trực tiếp với KBNN, việc công khai thủ tục hành chính tại trụ sở KBNN sẽ giảm dần đi sự tiện ích và hiệu quả. KBNN Nam Trà My đã tiến hành thực hiện “Công khai lĩnh vực hành chính thuộc KBNN và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng NSNN trên trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương” tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng NSNN dễ dàng tra cứu, sử dụng mọi lúc, mọi nơi - Tại ở bất kỳ địa điểm nào, không nhất thiết phải đến cơ quan KBNN.

     Song song với nhiệm vụ trên, thông tin dữ liệu các nguồn vốn NSNN từ các dự án đã và đang được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương quan tâm, chú trọng; giải ngân là đòn bẩy để phát triển nền kinh tế và các lĩnh vực liên quan khác. Việc công khai chi NSNN phát triển KTXH hướng đến một nền Tài chính Quốc gia “công khai, minh bạch và hiệu quả” là chủ trương của Đảng và Nhà nước, cụ thể là Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/06/2019 đã quy định rõ. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2020, định kỳ hàng tháng KBNN Nam Trà My đã thực hiện công khai số liệu giải ngân và số dư tạm ứng chưa thu hồi qua các năm trên cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy và chính quyền địa phương theo dõi sâu sát, chỉ đạo kịp thời. Đồng thời tăng cường, nâng cao vai trò trách nhiệm, ý chí phấn đấu của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn NSNN.

Với thành quả trên, KBNN Nam Trà My đã được truyền thông địa phương và ngành biểu dương. Kết quả đó, chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của KBNN cấp trên, cấp ủy và chính quyền địa phương; sự điều hành, lãnh đạo sáng suốt, vận dụng linh hoạt của lãnh đạo; trong khó khăn, thách thức vẫn tìm ra cơ hội; sự chỉ đạo, động viên, khích lệ kịp thời CBCC; sự kiên trì, bền bỉ và quyết tâm nâng cao năng lực của toàn thể CBCC. Để cuối cùng đi đến, kêu gọi tinh thần “đồng thuận, đồng lòng” – Toàn thể CBCC quyết tâm thực hiện.

Tác giả: Nguyễn Quốc Tùng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn