Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước Núi Thành đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến của KBNN trên địa bàn

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 15:17 | 26/08 Lượt xem: 220

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong quý II năm 2020, KBNN Núi Thành bắt đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn.

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định: đến cuối năm 2020 tất cả các đơn vị sử dụng NSNN phải thực hiện DVCTT. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, KBNN Núi Thành đã chú trọng đến việc tuyên truyền cho các đơn vị giao dịch hiểu về DVC và hiệu quả của DVC mang lại; mỗi giao dịch viên của KBNN Núi Thành là một tuyên truyền viên chuyển tải thông tin về DVC đến từng đơn vị giao dịch. Bên cạnh đó, lãnh đạo KBNN Núi Thành luôn bám sát, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm lý khi các đơn vị giao dịch còn băn khoăn, e ngại về hiệu quả và tiện ích của DVC, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công tác giao dịch qua DVC được thông suốt., và cùng lúc này KBNN Núi Thành đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức tập huấn DVC cho các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn trong lúc đang dịch Covid-19; Đặc biệt trên địa bàn Núi Thành phần lớn các đơn vị Phòng ban, UBND các xã, thị trấn đã được cấp Chứng thư số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp, trước tình hình đó BGĐ tham mưu với UBND huyện Núi Thành có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai  DVC theo 2 nhóm, nhóm một là các đơn vị chưa có chứng thư số thì liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ như: VNVT, Viettel,… để thuê bao chứng thư số và được hổ trợ cài đặt hướng dẫn sử dụng và thực hiện triển khai hoàn thành trước ngày 30/6/2020, các đơn vị đã được cấp chứng thư số chuyên dùng thực hiện triển khai hoàn thành trước ngày 30/9/2020 và cũng trong thời gian này đang giản cách xã hội không thể tập trung các đơn vị để triển khai tập huấn được nên với phương châm triển khai cuốn chiếu, cầm tay chỉ việc và triển khai tập huấn theo nhóm dưới 10 người.


       
                             KBNN Núi Thành hướng dẫn các đơn vị cài đặt sử dụng dịch vụ công trục tuyến của KBNN

            Mặc dù việc triển khai DVCTT trên địa bàn huyện Núi Thành vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là các đơn vị được ngân sách nhà nước hổ trợ kinh phí cấp bằng lệnh chi tiền qua Tài khoản tiền gửi như các tổ chức hội: Hội Khuyến học - Cựu giáo chức, Hội  người cao tuổi, Hội khuyết tật…với kinh phí hổ trợ hạn chế nên không có kinh phí để thuê bao chứng thư số công cộng; đối với chứng thư chuyên dùng thì  những đơn vị này không có mail công vụ nên không cấp chứng thư số chuyên dùng... Song với tinh thần quyết tâm, đến nay huyện Núi Thành đã có 113/135 đơn vị sử dụng NSNN thực hiện thanh toán qua DVCTT, đạt tỷ lệ 84%. Theo đó đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN và tạo nhiều thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai DVCTT của KBNN trên địa bàn, hy vọng đến 30/9/2020 KBNN Núi Thành hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu: 100% các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện thanh toán qua DVCTT của KBNN. 

Tác giả: Phan Văn Ánh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn