Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Kết quả triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN tại KBNN Phú Ninh

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 16:10 | 05/06 Lượt xem: 150

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử; năm 2020, hệ thống KBNN đặt ra mục tiêu là triển khai DVCTT đến 100% các đơn vị sử dụng NSNN từng bước đưa các hoạt động nghiệp vụ KBNN thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, hình thành kho bạc điện tử. Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác năm 2020 của hệ thống KBNN Quảng Nam với mục tiêu triển khai thực hiện DVC-TT đạt 100% vào cuối năm 2020, KBNN Phú Ninh đã xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, trong đó phấn đấu hoàn thành triển khai DVCTT đến 100% các đơn vị SDNSNN trước ngày 01/7/2020.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, căn cứ Kế hoạch công tác của đơn vị, Ban giám đốc KBNN Phú Ninh đã chủ động cùng các bộ phận, công chức có liên quan tại đơn vị nắm bắt lại toàn bộ các điều kiện, phương tiện chuẩn bị triển khai; thảo luận, rút kinh nghiệm những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ đợt triển khai năm 2019 để đề ra các biện pháp thực hiện, cụ thể:

Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám đốc KBNN Quảng Nam và hướng dẫn, hỗ trợ của các phòng chức năng thuộc KBNN tỉnh về nghiệp vụ; điều kiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác triển khai, vận hành DVCTT KBNN.

Tranh thủ sự chỉ đạo, đồng thuận của lãnh đạo địa phương về chủ trương thực hiện; tham mưu cho Thường trực UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn triển khai thực hiện, trong đó có quy định thời gian phải thực hiện là trước ngày 01/7/2020.

Làm tốt công tác tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng NSNN thông qua các cuộc họp UBND huyện, có bản tin phát trên Đài Phát thanh huyện Phú Ninh về những tiện lợi, an toàn khi triển khai DVCTT.

Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ như VNPT, Viettel…đóng trên địa bàn để các đơn vị này hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quy trình thực hiện và hướng dẫn các đơn vị sử dụng NSNN từ khâu cài đặt, chạy thử đến khi vận hành chính thức DVCTT KBNN.

Giao nhiệm vụ cho các Giao dịch viên giao dịch giữ tài khoản giao dịch của các đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm vận động, giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền với các đơn vị về những tiện lợi khi triển khai DVCTT KBNN để tạo sự đồng thuận, hợp tác của các đơn vị trong quá trình đăng ký, triển khai và vận hành với phương châm “Mỗi Giao dịch viên là một Tuyên truyền viên”. Đưa nhiệm vụ này vào nội dung thi đua 6 tháng đầu năm theo đợt thi đua ngắn ngày Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990-01/4/2020) và Ngày Truyền thống Ngành 29/5 do KBNN Quảng Nam phát động, là tiêu chí quan trọng để xếp loại lao động quý, xét thi đua đối với các cá nhân để đề nghị KBNN Quảng Nam khen thưởng khi sơ kết đợt thi đua này.

Chọn một số đơn vị có điều kiện về công nghệ thông tin, các đơn vị có tính đại diện như đơn vị sử dụng NSNN cấp xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính…để triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp như trên, kết quả đến ngày 31/05/2020, tổng số đơn vị đã đăng ký tham gia và thực hiện giao dịch, thanh toán điện tử qua DVC-TT là 81/81 đơn vị sử dụng NSNN, đạt 100% kế hoạch đề ra và vượt tiến độ theo chỉ đạo của UBND huyện Phú Ninh (sớm hơn kế hoạch phấn đấu của KBNN Phú Ninh 1 tháng và Kế hoạch của KBNN Quảng Nam 7 tháng), hầu hết các giao dịch qua DVCTT đều thành công, thông suốt. KBNN Phú Ninh triển khai DVC-TT cấp độ 4 cho đơn vị sử dụng ngân sách gồm các nội dung: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ trực tuyến và  giao dịch 01 cửa với KBNN; giao diện kê khai yêu cầu thanh toán trực tuyến và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán; khai báo phiếu giao nhận hồ sơ trực tuyến; đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN; đăng ký rút tiền mặt tại KBNN.   

Có thể nói việc triển khai DVCTT KBNN trên địa bàn huyện Phú Ninh đến thời điểm này đã thành công, vượt thời gian, tiến độ theo kế hoạch; đảm bảo an toàn, chất lượng khi giao dịch chính thức bằng DVCTT KBNN. Qua thời gian thực hiện, tổng hợp những ý kiến phản hồi từ các đơn vị SDNS, đa số các đơn vị nhận xét: Khi sử dụng DVC-TT, đơn vị giao dịch có thể nhận email thông báo kết quả xử lý hồ sơ và tra cứu kết quả xử lý hồ sơ qua trang thông tin dịch vụ công; trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt trong quá trình giao dịch với KBNN, các kết quả yêu cầu thanh toán, giao nhận chứng từ được thông báo kịp thời cho khách hàng; DVC-TT góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai minh bạch, tiết kiệm thời gian thanh toán, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công, tăng tính minh bạch trong thanh toán.

Tuy nhiên, KBNN Phú Ninh cũng nhìn nhận, đây mới chỉ là thành công bước đầu. Để tiếp tục duy trì triển khai thông suốt, toàn diện các nghiệp vụ KBNN bằng DVCTT KBNN, thời gian đến cần tiếp tục hoàn thiện thêm các nội dung sau:

Qua thực tế triển khai, giao dịch cho thấy tốc độ xử lý của Chương trình vẫn còn chậm, nhất là trong những thời gian cao điểm đầu tháng, cuối tháng. Đôi lúc chương trình bị lỗi giao diện qua TABMIS, trong trường hợp khách hàng rút tiền mặt phải đợi lâu, phải xử lý nhập thủ công để phục vụ khách hàng rút tiền mặt kịp thời. Cần tăng cường hơn nữa công tác an toàn, bảo mật trong thanh toán, sử dụng giao dịch điện tử để tạo sự tin tưởng, an tâm cho các đơn vị sử dụng NSNN cũng như công chức KBNN. Do vậy, trong thời gian đến KBNN cần tiếp tục nâng cấp tốc độ của chương trình DVC để khắc phục các lỗi giao diện và hoàn thiện các nghiệp vụ còn vướng mắc để chương trình được thông suốt; quan tâm đến các biện pháp an toàn, bảo mật an toàn thông tin.

Một số nghiệp vụ chưa thực hiện được hoặc còn vướng mắc, như: thực hiện nghiệp vụ rút tiền mặt bằng UNC mẫu 16c1 theo NĐ11/NĐ-CP, ngày 20/01/2020 tại KBNN, đơn vị chưa nhập được vào chương trình DVC; việc nhập cam kết chi (CKC), chứng từ thanh toán có sử dụng CKC chưa thanh toán được, do chương trình DVC chưa hỗ trợ được nên đơn vị phải gởi chứng từ giấy đến KBNN; mẫu 09- Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo NĐ 11/NĐ-CP ngày 20/01/2020, đơn vị phải đến Kho bac Nhà nước nhận mang đến ngân hàng phục vụ liên hệ thanh toán, chương trình DVC chưa kết nối được với ngân hàng.

Tóm lại, triển khai DVC-TT cấp độ 4 phạm vi Kho bạc Nhà nước cấp huyện là một chủ trương lớn, đúng đắn, phù hợp với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa nền hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN, việc triển khai thành công DVCTT KBNN bước đầu đem lại cho đơn vị sử dụng ngân sách một phương thức giao dịch mới, thanh toán điện tử, đây là phương thức thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng yêu cầu thanh toán hiện nay. Cùng với các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN, KBNN Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước Phú Ninh thực hiện thanh toán DVC-TT bước đầu góp phần góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính  công khai minh bạch, rút ngắn thời gian thanh toán, được nhiều đơn vị nhiệt tình hưởng ứng góp phần thực hiện thành công Chính phủ điện tử theo Nghị quyết của Chính phủ. /.

Tác giả: Nguyễn Trường Một

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn