Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam với những thành công trong tiến trình hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 12:48 | 11/04 Lượt xem: 902

Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg, thời gian qua, cùng với các đơn vị trong hệ thống, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chiến lược. Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã triển khai thành công các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ, giảm thời gian giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thực hiện giao dịch với các đơn vị trên địa bàn. Trong đó nổi bật nhất là triển khai có hiệu quả đề án phối hợp thu NSNN với các Ngân hàng thương mại (NHTM) và các cơ quan thu trên địa bàn.

Tập trung triển khai nhiều đề án ứng dụng công nghệ thông tin của KBNN

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 nêu rõ: “Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định, vững chắc; thực hiện tốt các chức năng quản lý Quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ chính phủ; tổng kế toán nhà nước. Đến năm 2020, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại và hình thành kho bạc điện tử”. Để triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược này, trong những năm qua, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành chương trình hành động và tập trung triển khai các đề án, dự án, cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Theo đó, hệ thống KBNN đã đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện văn bản pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ những việc làm trên, đến thời điểm này, về cơ bản, hệ thống KBNN đã đạt được mục tiêu tổng quát đề ra trong Chiến lược, tạo tiền đề cho việc xây dựng Kho bạc hiện đại vào năm 2020. Trong quá trình thực hiện Chiến lược, việc phát triển và ứng dụng CNTT hiện đại, hình thành Kho bạc điện tử được xác định là nền tảng căn bản để thực hiện hiệu quả các hoạt động của KBNN. KBNN đã triển khai thành công Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) và hệ thống vệ tinh về thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng thương mại (NHTM), thanh toán điện tử liên ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước; phối hợp ủy nhiệm thu NSNN với các NHTM, chương trình quản lý kho quỹ, chương trình điện tử kho bạc - LAN, Cổng Thông tin giao dịch công trực tuyến KBNN. Cùng với đó, KBNN Quảng Nam còn tích cực triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nội bộ như: Chương trình quản lý tài chính tài sản nội bộ, mạng internet nội bộ, Cổng thông tin điện tử nội bộ, chương trình quản lý văn thư...


           

Những thành công trong tiến trình hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Là một trong số các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, KBNN Quảng Nam luôn nhận thức rõ trách nhiệm của “người phục vụ” khi tham gia vào tiến trình cải cách hành chính đã và đang diễn ra sôi động, hiệu quả, minh bạch trên địa bàn tỉnh nhà. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu hướng đến “mọi đối tượng được phục vụ” là các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với các đơn vị KBNN trên địa bàn, việc ứng dụng CNTT hướng đến Kho bạc điện tử trong tương lai gần là giải pháp được KBNN Quảng Nam quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Thời gian qua, KBNN Quảng Nam đã chủ động thực hiện cải cách hiện đại hóa từ việc triển khai thành công các ứng dụng, các dự án CNTT của KBNN đến xây dựng và triển khai một số các ứng dụng khác trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Nổi bật nhất trong quá trình tham gia của KBNN Quảng Nam cùng với tiến trình hiện đại hóa của Hệ thống KBNN là tập trung triển khai có hiệu quả đề án phối hợp thu NSNN với các NHTM và các cơ quan thu trên địa bàn.

KBNN Quảng Nam đã chủ động phối hợp với các cơ quan thu và các NHTM thực hiện cải tiến, hợp lý hóa và tích cực ứng dụng CNTT để tổ chức tốt công tác thu; thực hiện hạch toán nhanh chóng, chính xác số liệu thu NSNN; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN hàng năm của tỉnh Quảng Nam.

          KBNN Quảng Nam là một trong những đơn vị trong hệ thống sớm triển khai thực hiện phối hợp và ủy nhiệm thu NSNN cho các NHTM nhờ vào ứng dụng CNTT của Dự án hiện đại hóa thu NSNN thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung trên toàn quốc (theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 cũng như các quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính về phối hợp thu với các NHTM). Kết quả là đến hết quý I năm 2019, 100% KBNN các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc không chỉ đã ủy nhiệm thu cho các chi nhánh NHTM - nơi có tài khoản thanh toán, mà còn ủy nhiệm thêm bằng các tài khoản chuyên thu tại một số các chi nhánh NHTM trên địa bàn. Tạo nên một mạng lưới với 36 điểm mở tài khoản chuyên thu thuộc 05 chi nhánh của 05 hệ thống NHTM Nhà nước, gồm: Ngân hàng Nông nghiệp PTNT 17 điểm; ngân hàng Đầu tư 04 điểm; ngân hàng Ngoại thương 06 điểm; ngân hàng Công thương 06 điểm và ngân hàng Quân đội 03 điểm. Theo đó đã thiết lập được kênh thanh toán song phương với KBNN; tham gia vào quy trình thu NSNN với cả 2 hình thức là chuyển khoản và tiền mặt của tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí nội địa và xuất nhập khẩu, cùng với các khoản thu phạt vi phạm hành chính các loại.           Trong quá trình phối hợp thu, các bên bao gồm các cơ quan thu, KBNN và các ngân hàng nhận ủy nhiệm thu đã phối hợp trao đổi dữ liệu về số phải thu và số đã thu hoàn toàn tự động thông qua việc khai thác dữ liệu dùng chung từ Dự án hiện đại hóa thu NSNN. Hoạt động này đã tạo nên một mạng lưới các điểm thu NSNN của các chi nhánh, các điểm giao dịch, do các NHTM thực hiện một cách rộng khắp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có thêm sự lựa chọn trong thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Tác giả: Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn